Google
614

A ča se ono kopa na mistu di je bila crikva ča je srušena u bonbardiranju?

Datum:June 7, 2019 1:01 am
Comments
Komentiraj

A to su bili jema par miseci išli provuč kabel od telefonije pa su zaključili da je u prekidu cijev kroz koji bi triba odit i eto, razlog kopanju je postavljanje okitenske cijevi od jedne do druge šahte.

007

Ispeci pa reci:

Komentiraj