Google
371

A je li ovi stup predstavlja opasnost?

Datum:December 6, 2019 5:10 pm
Comments
Komentiraj

Doli na onemu parkiralištu na jugovinilu uz cestu di se ostavljadu kamijoni i autobusi jema nikoliko dan da je niko turnija stup od rasvjete koji je lipo nagnut,pa sad, da koga ne poklopi ili padne na cestu.

IMG_8865

IMG_8868

Ispeci pa reci:

Komentiraj