Google
1,015

Da bi li o ovomen šta napisa

Datum:August 10, 2020 10:27 pm
Comments
Komentiraj

Poslalo mi je nikidan emajliranu poruku o problemu stare jugovinilske štrike,da bili napisa da tote jema pantagani,zmij… i da bi li se to ruglo usrid našega mista moglo uredit,važno je da se zovemo grad,a ne moremo bit veča selendra nego smo.
Evo san ja napisa,ali ka ča svakomen rečen,napišite i Vi par crt,o bilo čemu ča Van smeta,ovako ispada eno,opet onemu ništo smeta pa brontula i grinta,a kad su nan oni ča o Gradu vodidu računa objelodanili svoje mailove,pošaljite,ništa ne košta,kako sami vidimo,niko neče ako ne pritiskaš,žalosna istina,a meni nije teško napisat,ali jema jedan problem,kad ja to napišen,a onda rečemo oni to napravidu,ispast če,eno vidi kako su ga poslušali,pa je malo nezgodno,jer se onda punti brojidu u moju korist,a to nije ni malo dobro,a pokazalo se da ne samo da mene ignoriraju,ignoriradu oni i građane našega sela,a to smo vidili na sjednicaman od MO-a kad su građani počeli dolazit na sjednice sa svojiman problemima,a isto ka da nisu ni bili,ušli,rekli,izašli i opet sve po staromen,pa se postavlja pitanje zbog koga su oni ča su na vlasti,tu di jesu,zbog građani,oli su tote zbog sami sebe,a ovo kako neče da sazovu sjednicu Mjesnoga Odbora je dokaz koliko jin je drago da na sjednice moredu dolazit građani sa svojiman problemima.jer do sad je moglo bit kako su to “moji problemi”ka ono,evo onemu opet smeta ovo ili ono,ali sad “imamo problem”,narod dolazi u Mjesni Odbor i upire prston u one koji ne rješajedu njiove probleme,a ti isti ča ote probleme ne rješajedu prije izbori su govorili,glasajte za mene i biče Van lipo.

IMG_8187

IMG_8189

Komentiraj