Google
347

Da ko je ovo lipo opitura?

Datum:July 11, 2021 8:05 pm
Comments
Komentiraj

Jema sad če skoro i misec daan da je doli na rukometnomen igralištu Sučuračka Udruga navijača Hajduka u plavo crvenu koluru opiturala tribine,a na sjeverni zid učinila i natpis sa grbon,a onda su nikidan i na Gojaču na jedan zidič učinili jedan lipi muralič,a polemiku su učinila ona četiri zanja slova,pa se po selu pita,a je li,a ča ono znači,a onda iza toga slijedi ona;A ka reču ti…

IMG_1905

IMG_1958

IMG_1960

IMG_3161

IMG_3158

IMG_3179

I na kraju za žuntu bi još doda: NA SOKOLANU JOŠ NISTE MEKLI PRIOBUČIVALICUU!

Komentiraj