Google
1,474

Danas je Cvitnica

Datum:March 25, 2018 10:30 pm
Comments
Komentiraj

A sad čemo malo o Sučuračkoj povijesti koja je vezana za Cvitnicu.

I trevija tako ja gori na Putaju jednoga našega miščanina i o čemu čemo nego o povijesti našega mista, pa smo se vratili tamo u daleku 1596 godinu kad je Uskočka vojska na Cvitnicu sa stanovniciman Kaštili i Sučurca osvojila Klis iz Turski ruuk,a na čelu in je bija Spliski plemič Dr. Ivan Alberti,general Juraj Lenkovič,Biskup iz Senja i naši Sučuraški glavari.

Ali nažalost,nakon samo dva miseca izdajon Venecije Klis je ponovo dopa u ruke Turak,tako da su Sučuraški glavari od kazne smrti spašavali glave i morali su iz sela bižat na uskočki teritorij,dok je biskup Dominis izgubija život,a Sučurac je od strane Venecije trpija veliku kaznu i odmazdu.

Gledan ja njega,ma okle li samo sipa ove podatke?isto ka da čita iz libri?oli ka da jema sluju u ušiman pa mu niko šaplje ča če govorit,a on nastavlja,ovo ti govorin zato jerbo ovakve stvari iz povijesti našega mista nikako ne smidu past u zaborav i triba ji prinosit mlađiman naraštajiman i završija  sa ričiman,neka sučurački Križni put na brdu Putalj i Svetomen Juri bude spomen na sve žrtve kroz povist za svetu viru Krščansku i Hrvatski dom.I nije tija da se zna koje, pa je reka da neka napišen,pozdravlja Vas vaš Putajac.

Asti, više moreš naučit od oni ritki ča češ ji nač da šetadu po Kozjaku,nego od oni doli u selu na krcatoj rivi.

829 835 846 868 882 883 938

 

Komentiraj

Prethodni post:

Slijedeći post: