Google
777

Ej ti iz Mjesnoga Odbora

Datum:January 9, 2020 12:15 am
Comments
Komentiraj

Ajde pak,a ča je sad?
A vi ka ne vidite da jema par dan da nan kanpanel svitli na pecibokune?
E i ča sad,ča to meni govoriš?
Da ča njemu govorin,a kome ču?
Oniman iz sjene.
A kojiman iz sjene?
A eno oniman,znadu oni koji su.
I usput jin reci da jema par miseci kako nan ni sat na kanpanelu nevalja.
A ča je sad ovo,pita on mene,a eto to,govorin ja njemu.

IMG_9420

2 Comments add one

  1. pechina says:

    Ej Ivan Levanić iman isti odgovor ka i za ovega ča me pita za kanpanel,pitaj one iz sjene,oni su ti koji vodidu Mjesni Odbor!!

  2. ja mislim says:

    ma daj vise na vidilo ote iz sjene

Komentiraj