Google
420

Evo ga danas opet na uru i dvadeset i pet

Datum:January 16, 2020 10:44 pm
Comments
Komentiraj

Učinija san đir prema Sokolani i ništa,vratija san se nazad okolo ure i pet i bila je nika siča,pa san se naša sa jednin nasrid Rive di smo pričali jednu dvadesetak minuti i on da gre ča,a ja govorin gren i ja,ma ču isto najpri povirit kakvo je sad stanje i evo,ovako je to bilo na uru i dvadeset i pet:
IMG_9869

IMG_9874

IMG_9870

IMG_9872

IMG_9876

IMG_9873

Ispeci pa reci:

Komentiraj