Google
1,544

Evo na i ja mrvu o Istanbulskoj konvenciji

Datum:March 18, 2018 12:44 pm
Comments
Komentiraj

A evo,kad su se svi uspi.dili o toj Istanbulskoj konvenciji onda gren i ja čako pametno od njoj reč.
I ča sad trenutno jemamo,a jemamo one ritke ča su otu konvenciju pročitali,one ča su je počeli čitat,pa ji je odma na početku štufalo i fermali je čitat,oni ča govoridu da su je pročitali,a nisu,oni koji mislidu da su je pročitali…,a na samomen kraju jemamo i one koji je uopče nisu pročitali,ali naravno,sve o njoj znadu i to bolje od oni ritki ča su je i po nikoliko puti,od korica do korica prostudirali.

E sad če koko reč vidi mudrijaša,sad če nan ovde solit pamet i pravit se ka da je on pročita,pa ču ote odma rastužit sa izjavon, da je ni ja nisan pročita.
Čekaj malo. Nije je pročita?A kako če onda o tomen govorit?Da kako,a isto ka i svi oni deveeset i pet,šest,sedan,osan… posto oni ča o njoj sve znadu,a pročitali su je isto ka i ja,a koliko o njoj znadu govoridu i njijove izjave u smislu,ma ča če nama Turci sa nikiman konvencijan namečat ča čemo mi ovde radit,a naravno,otaki su najgrlatiji protivnici ote konvencije i jednu te istu stvar ka papige ponavljadu.

Dobro je,zadovoljan san sa sebon,dobro mi je krenilo,vidi koliko san dosad napisa,a još ništa nisan reka.

E i ča se ove dane sve more pročitat,npr.kako ovi niki dajedu ostavke na stranačke dužnosti zbog ote konvencije,jer da mu je upravo ona prelila čašu strpljenja,pa se na ostavku odlučija iz moralni razloga uz obrazloženje da je prihvačanje ove konvencije zastranjenje stranke,a i kosi se sa njegoviman vjerskim uvjerenjiman i krščanskim habitusom?? (Znači ovo sve do sad je smatra dobriman poteziman i u skladu sa svojiman vjerskiman uvjerenjima…?)
A to sve zavšija je citatiman,Matoša-Među Hrvatiman ima više zdajica nego kod svi evropski naroda zajedno, Šegedin-Nevjerovatno je koliko ima Hrvata koji tako strašno mrzidu svoj naraod, Šenoa-Hrvati znaju bit samo sluge??

Ma čekaj malo kad slušan ovakve izjave,ka i one da bi zbog ove Konvencije tribalo činit referendume,ovi niki zbog toga očedu u prosvjede,onda se zapitan,ma je li mi to stojimo u istoj državi?
Po ovomen svemu ispada da nan je največi problem ota famozna Istanbulska konvencija,a zanimljivo je kako niko od oti nije spomenija da ajmo ča učinit referendum za da nan najniža netto plača bude bar u protuvridnosti 500 euri,to nikoga ne zabrinjava? Niko od oti ne smatra problemon ča ljudi sa plačon od dvi iljade i sedansto-osansto kuun,neki sa penzijon manjon od iljade kun…ne moredu priživit,pa između spize koja in je neophodna za priživit i računi od režij,biradu ovo prvo,pa in se zbog toga blokiradu računi i od te mižerje se naplačijedu razne ovrhe,tako da se računa da oko 300 000-sloviman-trista iljad Hrvati,jema blokirane račune,a za one šta na računiman nemaju dovoljno sredstava za namirenje dugov ide se u zapljenu imovine,deložacije…

Ne zabrinjava ji ni podatak šta je 20.000 školske dice gladno i jedini topli obrok dnevno ča ga izidu je oni iz Pučke kužine?

Nikoga od nji ne zabrinjava šta nan mladi,sridnji,stariji… svit,sridnji i viši i visoki i oni najniži stručni sprem gre vanka „trbuhom za kruhom“ i ne malo puti se ote naziva finčukastiman-izbirljiviman…pa da zato gredu?

Nikoga ne zabrinjava da zbog toga šta oni gredu vanka ostajemo bez radne snage u najboljoj snazi, koja bi tribala bit osovina naše ekonomije i da čemo radnu snagu morat uvozit,a zbog toga če Hrvatsku naseljavat neki drugi ljudi,sa kulturaman drugačijiman od naši?

Nikoga ne zabrinjava ni to šta u školama nimamo zdravstveni odgoj (sičamo se svi halabuke pri par godin) pa nan dica umisto gradivo za svoje uzraste,o onomen ča ji zanima moradu priko interneta „učit“,naravno i onda se dogodi to da dobijedu sasvin krivu sliku o svemu i svačemu…,građanski odgoj neču ni spominjat.

Nikoga ne zabrinjava ni to da u 21 stolječu u školaman nimamo obaveznu informatiku…?

A ka ono svi su zabrinuti kako nan se demografija strmoglavila do kritične razine,pa zbog toga ka razlog očedu zabranit abortus,jer su „oti“ zaključili da je to pravi problem ča se npr. lani rodilo 36.647 dice,900 manje nego godinu prije,a šta je najmanje rođene dice u zanji sto godin.
A onda kad ideš malo čeprkat, pronađeš podatak da je isto ovako bilo i sa Šveskon koja se trznila i došla je do stadija da se sad more dičit sa poraston nataliteta od 0,93% godišnje. A na račun čega jin se temelji uspjeh? A temelji se na socijalnoekonomskiman mjerama i zaštiton prava žena,tako se pokazalo da se natalitetna politika more puno lipo iskonbinirat sa jednakošču spolova i da je zabrana pobačaja,stat doma i rađat dicu potpuna falinga.

Da ovo ča sad mislidu u nas za demografiju učinit baš i nije dobri put,dokaz je i ostavka Državnoga tajnika za demografiju koji je na konferenciji za novinare na kojoj je bila prisutna i ministrica Murganić izjavija- citat „Slažem se s Vama,ovo je jedan veliki folklor. Nakon godinu i četiri miseca u vladi kao demograf i mladi čovik smatran da ovo nije dovoljno ozbiljno i s današnjim danom podnosin ostavku na misto državnoga tajnika.Država izumire,imamo najgore stanje od kad postoji država. Ovako neozbiljno pričat o ovome…Ja kao mladi čovik,građaninHrvatske,otac dvoje dice,suprug nezaposlene supruge,nezaposlenih roditelja,ne virujen da če se ovakvim pristupom išta riješit.“
A ministrica je bila sva iznenađena i rekla kako je gosp. Strmota nestrpljiv.
Nestrpljiv? Svi oni koji su napustili svoja ognjišta su od gušta išli ča,bili su nestrpljivi?
Nisu bili nestrpljivi,već nisu tili doživit sudbinu svoji očeva i matera koje su čekajuči oto bolje sutra, došli do situacije da plačuči isparačadu svoju dicu u tuđi svit.

E pa ču se sad nakon ovoga ča san napisa vratit na pojedince koji za ovu Istanbulsku konvenciju govoridu da o njoj zanju rič triba donit struka,a ne politika,a u ovome slučaju kad je stručna osoba-demograf da ostavku jerbo ne želi sudjelovat u nečemu šta je nazva folklorom,a ne ozbiljnin pristupon problematike demografije,ote iste nisan čuja da su se založili za otega od struke,nego su mučali??

HELOU????

Kad čemo se više probudit? Demografi nan več godinama govoridu da nan je zbog sve manjega rađanja dice ugrožena budučnost ciloga naroda,a demografu koji je da ostavku jer se, kako je reka, po tomen pitanju „ne radi po zanatu“, se govori kako je nestrpljiv??

I šta ispada ka glavni problem u ovoj ciloj Istanbulskoj konveciji? A opet se niko sitija tega famoznoga rodnoga identiteta,a koliko znan okolo toga je sve rečeno i zapisano u zakoniman koji su se u „poplavaman“ donosili za da bi uopče mogli uč u EU i to kad je premijer-ka bija-la Sanader ili ga je tad več bila minjala Jadranka Kosor,a zanimljivo da onda niko nije na to reagira??

Šta smo? Sad više osviščeni nego onda?

A da puno oko toga ne duljin samo ču napisat ovo:
Šta se inače more sa ljudiman koji su se rodili livoruki napravit? Ništa. To je u stara vrimena bila sramota,dicu se zbog toga tuklo,veživala bi jin se liva ruka pa su na silu morali duperat samo desnu,a ni u školama nisu baš lipo sa njiman postupali,poznajen jednu osobu koja je dokle je nisu roditelji gledali sve radila sa livon rukon,a kraj nji je morala činit sve desnon,tako da jon je to ostalo i do kraja života je nike stvari radila desnon,a nike livon rukon.

Šta čovik more učinit protiv prirode? Do sad nismo uspili ništa,a u tomen pustomen traženju kako i na koji način čemo je privarit,če nan se dogodit da čemo uništit sami sebe.

Ili od ovi pusti rasprav ča san ji na ovu temu moga čut,mi je najjača kad je jedan reka da ne more zamislit kako bi takvi ljudi mogli odgajat dicu,a ovi ga drugi pita koju dicu,kad žensko više nije žensko več muško i obratno,znači da ne moredu imat dicu? Mislin na usvojenu dicu. Čekaj malo? To znači da je onda neko to dite rodija i smistija ga u dom? E, govori ovi. Dobro.A reci mi onda čije je to dite koje bi oni usvojili,a mi smo zemlja sa više od devedeset posto krščani?Kako se onda more dogodit da dite završi u dom. A onda mu je ovi ka odgovor na to reka da neka gre kvragu.

A kad smo več kod toga odgajanja,kako nan se dogodilo da jemamo ovoliko lažljivac lupeži,manipulatori,oni ča gazidu sve okolo sebe za svoju osobnu korist,varanja partnera sa ljubavniciman,kako nan se dogodilo da se do sad svaki treči,a sad več zamalo pa svaki drugi ipo brak raspada,kako nan se dogodilo to da se sve manje mladi ženi u crikvi,jerbo kalkuliradu da če kasnije imat problema sa rastavon,itd.itd. da dalje više ne nabrajan, za kraj san ostavija ono ča če nas do kraja razorit,a to je MRŽNJA.

Vidin,dobro nan ide.

Tako nikidan čitan kako je nika naša iz dijaspore ča stoji u Nevijorku na svomen fejsprofilu napisala ostaliman Hrvatiman da neka ne dozvolidu svojoj dici da gredu na koncerat Prljavoga Kazališta?? A o čemu se radi? A o tomen da joj je zasmetalo šta je organizator koncerta agencija u vlasništvu nekoga ča je Srbin??? Pa je sa „prigodniman besidan“ svašta o Prljavciman rekla.

HELOOU?

Šta nan sad ni Prljavci nevaljadu? Prljavci koji su još tamo 98′ posli povijesnoga koncerta na Jelačič-placu,ondašnjemu Trgu Republike, di se skupilo okolo 300 000 ljudi,postali ikonama hrvatstva-„dobri momci“,koncerat na kojemu su po prvi put nakon dugo vrimena izašli na vidilo barjaci sa šahovnicon,Prljavci koji su mimo direktne zapovijedi tadašnje milicije da se oti koncerat ne održi i po pitanje kasniji posljedic, oni koncerat uredno odradili,to je bila večer koja je odisala hrvatstvom, sa koje je poslana jasna poruka da više ništa neče bit isto,a o tomen se more pročitat čak i u uđbeniciman od neki Gimnazij,večer na kojoj se iz trista iljad grli,ljudi iz svi krajev Hrvaske orilo “Ruža Hrvatska”(oti dan je okolo stodvadesetak autobusi iz cile Hrvaske došlo u Zagreb)

I eto dokle smo evoluirali,da nan sad više ni Prljavci nevaljadu,a ma dajte ljudi, dignite više otu ručnu.Dokle mislite vako?Dokle se svi između sebe ne svadimo?? To je cilj??

Kome je u interesu da u nas svako malo izleti nika tema tako da doslovce leti perije?
Možda ona zavadi pa vladaj ipak nije neka tamo puka izreka?

I na kraju,zašto se stvarno digla ovolika buka okolo ove Konvencije,je li nan se i šta nan se, ono ča se reče „Iza brda valja“ i je li nas ovo zabavljadu, dokle nan sa druge bande ništo spremadu i ovo koji Trojanski konj,valjda nečemo doznat tek onda kad bude več kasno???

Ispeci pa reci:

6 Comments add one

 1. LiliHip says:

  Auu koliko slova ?Najprije ovu “mrvu” trebam dobro pročitati i onda razmisliti što ću reći.

 2. mudrajko says:

  Koliko bi toga bilo da si konvenciju pročita?
  Hrvatska je taoc dvi tri osobe koje su bitne za večinu pri glasanju u Saboru.
  Malo čudno ali to je naša zbilja.

 3. miritan i ja sta rec says:

  mladost nam je skroz isla kvragu a mi zabijamo glavu u pijesak nema nikakvoga postovanja prema starijima niko se vise ne dize u autobusima a u crkve se odlazi da bi se bio viđen to nam je cilj?

 4. ja mislim says:

  ja moji prijatelji i poznanici spadamo u one generacije za koje su govorili da smo nadojeni komunizmom
  ono i dsz su iz skola izbaceni vjeronauk u skole uveden i moze li mi ko nabrojati poboljsanja u drustvu sada u odnosu na onda?

 5. LiliHip says:

  Fra Bono je prije nekih mjesec dana izjavio kako se i statistički može dokazati da je župni život ugroženiji nego u komunističkom dobu.

  I nastavio, kako su današnji mladi ljudi slabo poučeni kršćanskoj praksi i nepripremljeni ulaze u sakramente,pa tako i u brak.

  Poslije ovih riječi koje dolaze iz crkvenih krugova,ne mogu se ne zapitati,pa o čemu onda uče mlade ljude kroz 12 godina Vjeronauka u školama, po programu koji su upravo oni sastavljali??

 6. pcelica radilica says:

  Za ne povjerovati koliko negativne energije u vrijeme korizme,vrijeme praštanja…?
  I to od onih koji bi nam tribali bit primjer?
  Grozim se šta me čeka sutra na Cvijetnicu,sljedeću nedilju na misi za Uskrs, kad će se po ko zna koji puta oltari pretvoriti u političke govornice.
  Lili naravno da je župni život sada ugroženiji nego u komunističkom dobu jer se tada oltari nisu koristili u dnevno političke svrhe,več u svrhu vjere!

Komentiraj