Google
448

Evo su počeli radovi

Datum:September 2, 2021 10:05 pm
Comments
Komentiraj

Na putu prema groblju započeli su radoviman za vodu i kanalizaciju tako da se sa autan uzgor ne more,pa sad preostaje ona alternativa od puta ča san bija o njoj pisa,ali ka ča san u tomen textu reka,triba meknit tabele,jerbo ni naši iz sela ne znadu kako če uzgor ič,a kamoli koko šta bude triba doč sa strane,a isto tako u priči sa oniman šta svakodnevno koristidu oti put,postoji kritika kako bi bilo dobro da se svako malo sa strane puta očistidu mista za da se jedna od aut more turnit u kraj,za da se moredu mimoič i na kraju,jema bit,kako govoridu da put več pomalo triba popravljat,pa bi bilo dobro da se da komen u zadatak da bar svaka dva dana otin puten učine điradu i vidi je li put triba popravit…

IMG_7470

Komentiraj