Google
611

I Sučurac je dobija stinu penjalicu

Datum:April 28, 2019 11:35 pm
Comments
Komentiraj

U sklopu proslave sedandesete godišnjice Sučuračkoga Planinarskoga društva danas je otvorena stina za penjanje,a nalazi se na jednu pet minuti istočno od Planinarskoga doma,gre se točilon,pa se račva,oni livi put gre prema Vrju,a odvojak desno vodi do ote stine za penjanje (jema putokaz)

Jučer je to sve počelo sa izletiman:

Dok če sutra uvečer-ponediljak u sedan uri uvečer u Sučuračkomen kinu bit održana svečana Skupština HPD-a Kozjak na kojoj če bit dodjela priznanji,a isto tako če bit prikazan i dokumentarni film “Kozjak”-tragovima prvih koraka.

Ispeci pa reci:

Komentiraj