Google
5,413

I to samo u po ure

Datum:December 21, 2015 10:20 am
Comments
Komentiraj

Eno kako san nikidan ono bija meka da je oni ujutro okolo osan uri proša kraj škole zabranjenin smjeron i kako san prolazija selon zaustavljali su me i govorili,a da di ja stojin pa neznan da se tamo okolo škole cilo vrime promet odvija dvosmjerno? Ma je?je,je, poj tamo pa češ vidit. I ne bija ti ja lin,iša san po ure pri po malu u školu i evo ča je bilo:

Slike 34145_edited-1

Slike 34147_edited-1

Slike 34152_edited-1

Slike 34156_edited-1

Slike 34165_edited-1

Slike 34167_edited-1

Slike 34170_edited-1

Slike 34174_edited-1

Slike 34178_edited-1

Slike 34180_edited-1

Slike 34183_edited-1

Slike 34185_edited-1

Slike 34186_edited-1

Slike 34188_edited-1

Slike 34191_edited-1

Slike 34192_edited-1

Slike 34194_edited-1

Slike 34197_edited-1

Slike 34198_edited-1

Slike 34201_edited-1

Slike 34203_edited-1

Slike 34205_edited-1

Slike 34210_edited-1

Slike 34211_edited-1

Slike 34212_edited-1

Slike 34214_edited-1

Slike 34215_edited-1

Slike 34217_edited-1

Ispeci pa reci:

3 Comments add one

 1. miritan i ja sta rec says:

  Oce mi ko objasnit kako se more dogodit da je ovi problem jos uvik aktualan ovde je nikoliko puti iznesen i nista bez promjene dokle ovako?

 2. mudrajko says:

  Di su prometna policija i prometni redar?

 3. LiliHip says:

  Gdje je prometna policija? Zar ih netko iz Gradske uprave o ovom problemu ne treba obavijestiti?
  Gdje je prometni redar? Možda i njega treba obavijestiti?

Komentiraj