Google
1,340

Je i na drugoj, onoj zapadnoj strani kanpanela je malo popuzla stina

Datum:February 8, 2018 11:20 am
Comments
Komentiraj

Kako san nikidan pisa da se na onemu istočnomen luku starega kanpanela odvojila jedna konusna stina,tako je jedan (ja mislim) u komentaru napisa da se slično dogodilo i na zapadnu stranu kanpanela.
I bija san odma sam na sebe jidan kako nisan i to uspija uočit,pa san mislija, biče ovi falija,ali pogled kroza teleobjektiv je pokaza da je ipak bija u pravu,a to morete vidit i na slikan.
To je ona stina sa sloviman.
Zapadna strana kanpanela,popuzla je stina koja se nalazi sjevero od one sridnje stine:
027

125

Istočna strana kanpanela,popuzla je stina koja se nalazi južno od one sridnje stine:
250

243

I na kraju evo za žuntu,na ovoj istočnoj strani je niko maka mrižu ča je branila goluboviman da ulazidu u unutrašnjost kanpanela pa bi i to tribalo sredit.
011

A ovako bi to tribalo bit:
037

Ispeci pa reci:

One Comment add one

  1. mudrajko says:

    Samo da kome ne padne na glavu.

Komentiraj