Google
729

Koliko je legitimno to šta je MO Sučurca da prijedloge za nagrade Grada?

Datum:February 16, 2021 11:00 pm
Comments
Komentiraj

Sutra-srida če bit 26. sjednica gradskoga Viječa,a jedna od točak če bit i prijedlozi za nagrade grada Kaštili,pa se tako more vidit kako kod nekoliko predloženi imen za dobivanje nagrad ,među ostalin kao predlagatelj stoji i Viječe Mjesnoga odbora Kaštel Sučurac,e sad,pošto je MO prošle godine u treči misec sa večinom glasov(pet)smijenija presjednika MO-a i nakon toga kao da se ništa nije dogodilo, bivši presjednik MO-a i dalje saziva sjednice MO-a koje više nemaju večinu,njih petero,več manjinu,njih četvero,koja nikako ne može donosit nikakve odluke pa ni ovu o prijedlozima imena za dodjelu nagrade Grada u ime Viječa mjesnoga odbora Sučurca timbrano pečaton MO-a i potpisano od strane bivšega presjednika MO-a koji je,ponovit ču, smijenjen od večine(pet Viječnika)MO-a.

U Poslovniku o radu Viječa Mjesnoga odbora K.Sučurca u članku 8. lipo piše,“Sjednica Viječa MO K.Sučurca može se održati ako je prisutna večina njegovih članova.Ukoliko nije prisutna večina članova Viječa MO sjednica če se odgoditi i nanovo sazvati.“

Zašto ovo pišen? A zato šta predložene osobe sigurno nisu zaslužile da se kasnije neko siti i počme čeprkat,je li se napravila koja proceduralna pogreška i koliko je bila valjana procedura koja je predhodila predlaganju imena dobitnika nagrada,a to nikako ne triba rodbini predloženih dobitnika i dobro bi bilo sve kako triba provjerit,da bude lipo čisto i bez ikakve mače za koju bi se neko nekad moga uvatit i…

Komentiraj