Google
335

Koncert za Dan Grada

Datum:March 4, 2019 5:54 pm
Comments
Komentiraj

Ovu nediju je u našemu kinu bija koncerat na kojemu su nastupile klape:Sv.Jeronim,Štorija,Podvorje,Neverinke,Kanpanel,HRM Sv.Juraj i klapa Cambi.
Iman jedno pitanje. Zašto su uz dvanajst reflektori koje san uspija na pozornici izbrojit i dva muvinhedovsa face izvođači bile u polu mraku?
To morete vidit i na slikan,prva od svake klape je sa scenskin svitlon,a druga uz malo blica.

Ispeci pa reci:

One Comment add one

  1. umorno_oko says:

    E moj Don Quijote de la Pechina … oni koji su tribali radit sa svitlon na pozornici sigurno ne čitaju “gajnc novi” :(

Komentiraj