Google
436

Molim redara da obriše ekran-škola na daljinu

Datum:April 29, 2020 10:50 pm
Comments
Komentiraj

Evo na i sedma sedmica škole na daljinu je u toku,kad če se đaci vratit u školske klupe niko nezna,mala me još tamo sredinon miseca pitala,da ča ja mislin oče li do kraja četvrtoga miseca oni opet u škole krenit,a kako stvari stojidu ja mislin da je i peti misec upitan,a ko zna šta če bit i sa šestin,a ona je složila žalosnu facu,ovo joj je osmi razred i tila bi još ovo koje vrime bit sa svojiman u razredu sa kojiman je provela sedan godin i umisto da se još ovo malo pri kraju družidu,oni su doma i učidu na daljinu,pa šaljedu domače priko interneta,lajkadu tako da se jema evidencija ko je bija na satu,nacrtadu čako iz likovnoga slikadu mobitelon i pošaljedu profesoru,nove lekcije provajedu svatit priko televizije na kojoj se odvija školski program i umisto dosadašnjega,ostavi se blejanja u konpjuter,mobitel i televiziju,uvati se učit,sad jemamo,uvati se konpjutera,mobitela i televizije i uči,kuča nan se pritvorila u učionicu,svugdi okolo knjige i bilježnice,sve se izmišalo,dica su zbunjena i pripadnuta i gledan čer,nikad više nije učila,o čemu se ovde radi i nameče se logično pitanje kako moredu uzimat nike nove cjeline,pa nji osandeset posto u pojediniman predmetiman ne razumidu ni kad jin profesor tu novu lekciju objasni,a ovako je to jedan veliki cirkus,ok,znan kako nebi bilo pametno prekinit,triba dicu sa nečin zaokupit,ali ovo sa uzimanjen novi lekcij je malo čudno,šta čedu onda kad dođedu u sljedeči razred,računače se ka da su oto gradivo uredno prošli,pa če to onda sljedeče godine bit opči haos jerbo če znanje bit ravno nuli,pa mi nije jasno zašto se jednostavno ne donese odluka da se ta poglavlja izbrišedu,nema ji,ne postojidu,pa neka ji, ako če uvrstit da se učidu u sljedečemu razredu ili…

Ovu situaciju babe i dide svatili vrlo ozbiljno,škola je na prvomen mistu,serije su sad u drugomen planu i pripustili su daljinske svojoj unučadi,čak jin i pomažedu pri učenju i nima onoga, nisan moga gledat televiziju,baba če opravdat,bila joj je serija,znan za ovu jednu prigodnu,kad se jedan učenik kojemu se nije oti dan dalo pisat, opravdava priko poruke na mobitelu da mu nevalja internet,ali da ga baba provaje osposobit,sa nastavkon da baba istikaje i utikaje nike kabele, lupa po ruteru i govori grube riči-beštima jer se ne pali ona četvrta lanpica.

IMG_3437

Ne,nije bilo lako bez ikakvi generalni ni bilo kakvi drugi provi, najedan put počet sa učenjen na daljinu,kad jedan najobičniji skeč u kojemu jemaš par rečenic za reč pripremaš jednu desetak daan,ovo ča se dogodilo niko ni u najluđiman misliman nije moga režirat,najedan put je i roditelje i nastavnike i učitelje i profesore… uvalilo u vatru,pa neka se snalazi ko kako zna i umi,tako da ča ko mislija,sa koje ko bande okrenemo dobro je i ispalo,eto nikako se gura i nadan se da nan je ovo sviman škola pa da u budučnosti u nekoj sličnoj situaciji više nečemo ostat zatečeni,nego čemo bit i te kako spremni,kako ča se tiče škole,tako i u sviman ostaliman segmentiman našega života.

Šta če bit sa školon i oče li se uopče ovu školsku godinu čut dičja graja i školska zvona,niko nezna,Danci su donili odluku da če krenit sa oniman manjiman razrediman na način da če se tribat držat distanca od dva metra između učenika,šta znači da če u svakoj klupi sidit po jedan učenik,sa razmakon od dva metra između svakoga i da če dosta vrimena tribat provodit vanka,a kod nas se isto da naslutit kako če provat sa oviman manjiman razrediman,a kako če to izgledat,oče li roditelji vodit dicu u školu ili če odit autobuson,oče li se tribat nosit maske i oče li bit propisano koje maske,jer znamo da nji devedeset posto ča ji ljudi nosidu uopče ne štitidu,nego su samo za ukras,tako da je to sve skupa jedna velika nepoznanica,a još veču zbrku su stvorili nikidan kad je u dnevniku na pitanje voditelja o početku škole za učenike od prvoga do četvrtoga razreda ča je mislidu sprovest tamo od jedanajesti petoga,ko če bit odgovoran ako se dici u školi šta dogodi, ministrica Divjak odgovorila,da i dalje triba slušat stručnjake epidemiologe,a malo kasnije u istomen tomen dnevniku ravnatelj ZZJZ Krunoslav Capak odgovara,da če,šta se tiče ponovnoga odlaska učenika u škole, to bit odluka resornoga ministarstva i vlade,tako da je to kod roditelja stvorilo jednu dodatnu zbunjozu,pogotovo kad se čulo da če se dat na volju roditeljiman oče li, nakon odluke da škola počme,oni svoje dite u školu poslat ili če izabrat opciju da če jin dite i dalje učit one line,a pa sad ti nakon ča te sa svi stran ča se ovega virusa tiče pripalo,potpiši da dite puštaš u školu i ča mi kad pričan sa roditeljiman govoridu,ako su se več odlučili za oti datum,je li to znači da je sve ča se ote bolesti tiče sigurno,a onda razmišljanje,a ako je tako sigurno zašto od nas tražidu pristanak,samin tin šta svi znamo da dite u školu moraš poslat,pa kako onda roditelji moredu tu odluku na svoju ruku donosit?Ovo mi ovako pari ka preslika“ kvake 22“

E pa sad kad čuješ ča se okolo ovega govori i oto sve prolemučaš u glavi,ka lajk dolazin do zaključka da mislin da bi, ča se ove nastavne godine 2019-2020 u školaman tiče, to bilo to,a volija bi kad bi se privarija,eto,bilo bi lipo možda da bar zanji petnajestak daan moredu u školu poč,ali naravno,sigurnost i zdravlje dice i njiovi učiteljic,učitelji,nastavnica i nastavnika i svoga ostaloga osoblja mora bit na prvomen mistu.

IMG_3407

IMG_3408

IMG_3410

IMG_3463

IMG_3464

Ispeci pa reci:

Komentiraj