Google
624

Na Gojaču je meklo znak zabrane kupanja

Datum:August 3, 2019 5:19 pm
Comments
Komentiraj

014

Ka ča več znate pri nikoliko daan je obavljeno ispitivanje mora na kojemu je na pet Kaštelakski plaža nađena bakterija ešerihija koli i dobili su ocjenu,nezadovoljavajuče,ča oče reč da to i nije baš za kupanje,a najnovije je ispitivanje pokazalo da je odo ti pet plaž,sad na tri more izvrsne kakvoče,na jednoj je bilo dobre kakvoče,a na našoj Gojači je more i dalje nezadovoljavajuče,tako da je meknuta tabela o zabrani kupanja.

E sad se vračamo na ono več prastaro pitanje šta napravit sa Gojačon di more ima nikakvu cirkulaciju i večina stranac ča dođedu u naše selo,sa Gojače bižidu na Sokolanu,jerbo Gojaču smatradu ka baru.
Cilo vrime se govori,Gojaču čemo oslobodit od brodic i biče to prava plaža.
Pa onda jema oni ča brontuladu na one šta su nasipali Bistricu i kako govoridu,zbog toga Gojača pari ka bara,a sa druge bande,da Bistrica nije nasuta na Gojači bi sta znak o zabrane 366 daan u godini,jerbo je oto nasipanje napravljeno zbog Tunbina i da govna odo tamo ne gredu vamo,tako da radi toga pada u “more” i davno pridložena ideja o kidanju Bistrice na dva dila i atrakciji,mostiču, koji bi jedan i drugi dijal poveziva.

Šta i kako napravit neznan,ali znan da ovako više ne more,pa ču ja,a to tražidu i stanovnici koji me u selu fermajedu, pridložit na sljedečoj sjednici MO-a da se o pitanju plaža,parkiranja brodic… u Sučurcu sazove Zbor Građani i da stanovnici našega sela iznesedu ideje ča bi i kako oni mislidu da bi tribalo to u našemu selu bit,tako da čemo mi u MO bit puno pametniji kad prema Gradu budemo išli sa prijedlogon koji se od nas traži upravo po pitanju uređenja obalnoga pojasa našega sela.A o tomen ču drugi put malo više pisat.

Ispeci pa reci:

Komentiraj