Google
498

Naravno,priobučivalice na Sokolani još uvik nima

Datum:July 15, 2021 5:40 pm
Comments
Komentiraj

O onoj nesritnjoj priobučivalici ča je još uvik nima doli na Sokolanu svakin danon kružidu razno razne priče,pa mi je tako jedna osoba iz MO-a rekla da je njoj rečeno kako priobučivalice nima jerbo ju je ukrelo,a sad neznan kad ju je to ukrelo,iako put doli svaki dan učinen đir i nisan je nikako vidija,možda san slučajno prividija,pa san pita ljude koji su svaki dan od početka doli na Sokolanu,da kad je to meklo,pa je več ukrelo,pa me odma poslalo na jedno “misto” i još mi reklo da san plačeni lažljivac,pa san se mora pravdat i napokon dobija niki grintavi odgovor kako ote priobučivalice ovu godinu doli nije nikako bilo,pa je onda niko turnija vijest kako je koncesionar meka sve di je jema meknit,a ma čekaj malo,ako je oto istina,a kako onda niko iz Grada nije vidija da doli fali,pa reagira,a onda san dobija informaciju kako je grad sebi uzeja u zadatak da če on meknit priobučivalicu,ali da se šije cerada…???
Neznan,ča je od pusti priči istina,ali znan kako je ovo jedan veliki bezobrazluk kako je evo več sredina sedmoga miseca,a priobučivalice na Sokolani još uvik nima,ali je zato uredno bila lani u deseti misec,točnije 16.10.2020.kad san o tomen napisa evo ovo:


Pa kad rečedu ono kako se nima,ma vidin ja da se jema

Postavio:admin Datum:October 16, 2020 11:40 pm

IMG_0950

I šta moremo vidit? A to da je lani sredinon desetoga miseca priobučivalica na Sokolani još uvik bila prisutna i da su juga i bure koji su puvali raskidali ono cerade kojon je bila pokrivena…

I šta sad?

I na kraju za žuntu bi još doda: NA SOKOLANU JOŠ NISTE MEKLI PRIOBUČIVALICUU!

Komentiraj