Google
649

Nezavisne liste reagirale na radove koji se izvode na Rivi zbog ukopa polupodzemni kontejneri

Datum:September 22, 2022 11:33 pm
Comments
Komentiraj

Pa smo poslali na adresu Gradonačelnika Denisa Ivanovića i Ivice Škopljanca-upravni odjel za komunalno gospodarstvo i imovinu prijavu o komunalniman radovima u Sučurcu koju morete pročitat:

IMG_5060

Prilično zanimljivo kako se po selu priča o osobi koja je u prošlomen mandatu bila viječnik MO-a,a koja je viđena sa direktoron Zelenoga i Modroga i još jednon osobon,baš na ovomen mistu di se sad kopa rupa za oti kontejner postavit.
Ako je to istina,onda prema toj osobi triba poduzest određene mire,jer je sam na svoju ruku napravija ono za šta nije ima mandat,jer niko ka jedinka,ako od strane ostalih viječnika MO-a nije za to dobija odobrenje,ne more na svoju ruku radit ono šta ga je volja,naravno,ako je ova informacija točna,a ima bit da je puno blizu tome??

A u konačnici bi bilo najbolje da se sa radoviman prestane i čeka formiranje novoga MO-a s kojin če se dogovarat o lokaciji za oti treči polupodzemni kontejner,jer nismo toliko bogati da činimo dupli posal,ili možda jesmo,a da to neznamo?

Željan je zbog novonastale situacije okrenija par brojev,a međuostalin je nazva i Gradonačelnika koji mu je reka da ni on nezna ko je odredija ovu lokaciju,ali da če nazvat direktora pa če vidit…?

I na samome kraju,ovo vladajučiman prid izbore za MO uopče nije tribalo,isto ka da jin je koko ovo namjerno smistija????

Komentiraj