Google
219

Od danas se u Kavu more itat građevinski otpad

Datum:September 16, 2021 3:01 pm
Comments
Komentiraj

To koliko če koštat one koji če tamo oti materijal nosit,koji če se materijal moč nosit i sve ča nekomen nije jasno po tomen pitanju moredu kliknit na www.reciklator.hr.
Valjda nakon ovoga više neče bit iskričanja materijala svugdi okolo?
Oče li Kaštelani pri plačanju bit u povoljnijemu položaju u odnosu na druge opčine i gradove iz naše županije neznan,ali znan da san kad smo bili kod Gradonačelnika na razgovor reka da bi Sučurcu po svakoj plačenoj toni materijala koja se tote iskrene triba ostat određeni postotak novca koji bi se uložija u naše selo,ali da ja sad ovde ne ponavljan,evo na text u kojemu san oba ovomen u četvrti misec napisa…

naslov:
Eto smo doživili dugoočekivan san Sučurani,koji če do koji dan postat stvarnost
Postavio:admin Datum:April 30, 2021 11:15 am

IMG_6643a

Zanimljivo,ma kako se to more dogodit da ideja začeta u „Doba mraka“bude realizirana onda kad od pustega svitla moramo sa očaliman za varenje odit?
Puno nas zna kako se oduvik govorilo da če se u ovu našu kavu u Sučurcu itat smeče,a zanimljivo je da se ota ideja počela spominjat tamo početkon osandeseti godin,nikoliko godin se o tomen govorilo,pridočene ekonomske računice su opravdavale otu ideju ka nešto najnormalnije šta bi se u budučnosti tribalo realizirat,a Sučurani bi na svaku insinuaciju da bi se to moglo dogodit vrlo burno reagirali i slavali kvragu onega ča bi je priko ust izvalija,e,a pošto su se več prije drugovi iz Splita u Sučurcu opekli,onda kad smo uredili groblje koje je u ondašnjoj jugi bilo drugo po uređenosti i lipoti i mi jemali frižider,a Lovrinac nije i oni mislili pripojit naše groblje sebi da bi frižider mogli koristit,a Sučurani se digli na bunu i da ne bude vraga ipo odo toga su odustali,pa se isto tako stišala i bura okolo iskričanja smeča u našu Kavu,ali to je bilo onda,u doba mraka,nedemokratskomen dobu,kad su ondašnji čelnici Mjesne zajednice za svaku „pizdariju“činili Zborove građan,jer iako su odo ti isti ljudi bili birani,niko od izabrani nije tija donosit važne odluke bez da se učini zbor birača-građani di če se moč čut ča ko jema pametno oli glupo oba tome za reč (više znadu čovik i tovar,nego sam čovik) i kako bi večina odlučila,tako bi oni u Mjesnoj zajednici i napravili,e a onda je došla demokracija (a to van je ono .ebeš demokraciju ako nije po mome) i više nima zborov građan iliti ga zbora birači,sad oni ča ga je biralo misli da je popija pamet cilega svita i da…,sad ču Van npr.reč kako je bilo u našemu Mjesnomen odboru kojega nima jema več trinajst miseci,oti ča ji je izabralo,(a na zanje izbore za MO Sučurca izašlo je trista svita,za one na poziciji je glasalo dvista,a za nas u opoziciji sto),isto tako mislidu da su popili pamet ciloga svita,još su nama iz opozicije govorili,ma koji zborovi građan,jesu li građani nama dali povjerenje,jesu,e i onda čemo mi donosit odluke,ne tribadu nan zborovi građan,ajde pak,Sučurac če jemat okolo sedan iljad i ništo svita i mi čemo u ime nji donosit odluke o npr.projektiman za sljedeči nikoliko desetlječi, jer iako je za nas glasalo trista svita,imamo zakonski legitimitet da to moremo učinit,eto tako Van to tumačidu u današnjoj demokraciji,ovo nije čulareklakazala,ovo je naša zbilja kojoj san prisustvova na sastanciman Mjesnoga odbora di su nas članovi MO-a iz večinske stranke HDZ-a učili kako vunkcionira demokracija.

I šta se sad dogodilo,a dogodilo se to da se još dokle je bija prošli saziv MO-a na kojemu su se itale iskaznice i kojemu je tamo na polak mandata bija upitan i kvorum,a zanji šest miseci zbog stupanja na dužnost u Gradsku službu nije postoja niti predsjednik takvoga MO-a,minja GUP,a u tomen GUP-u međuostalin je bila i ova ideja o Sučuračkoj kavi ka mistu u kojega bi se iskričalo građevinsko smeče iz cile naše županije.
Znači nije postojala odluka MO-a o tome,a na upit Željana ka gradskoga viječnika kako se to moglo dogodit,ako Sučurački MO nije o tomen odlučiva,dobija je odgovor,kako se to MO-u Sučurac uredno poslalo,a to ko je i jeli ko zaprimija ,odgovora nije bilo,eto,to Van je ta priča kako se dogodilo da u nijednu od pusti kavi u našoj županiji ne bude takozvano reciklažno dvorište za građevinski otpad,nego baš u Sučurac,niti u kavu od Majdana za kojega se službeno reklo da više nikad neče proradit,pa oli nebi bilo normalno da ako više tamo nečedu kopat rudu,oto „smeča“ tamo iskričedu.
Aha,oče,oče, kako neče.

A ča smo mi kad smo došli u Mjesni odbor po ovemu pitanju mogli napravit,a nimaš puno manevra,jerbo te stisklo uza zid,ali zato smo se mi iz opozicije sitili,a to je i jednoglasno na MO-u usvojeno,da kad se u kavu oto „smeče“-građevinski otpad, počme iskričat,mi iz Mjesnoga odbora dobijemo iskaznice sa kojiman čemo u svakomen momentu moč doč na licu mista vidit kakve sve materije i materijali ili ko zna čega tote dolazi,a ne kad pune bura,da nan zrakon dolazidu kojekakve neznan nija koje sve supstance, čestice čega,a mi zbog toga ča ovde stojimo,godinama kasnije, postanemo selo sa sve više bolesnoga i betežnoga svita,a ka malo smo posljedic do sad sa jugoviniliman,željezaran… pritrpili,ali znate u svoj toj priči je najtužnije to kako u raspravi o odlagalištu u kavi na MO-u koja se produžila do kasno u noč,svi smo bili ka jedan i oni ča su na poziciji i mi u opoziciji,a puno toga je jema za reč (ništa lipo) i član Mjesnoga odbora koji stoji puno blizu ote kave,a kad smo došli na razgovor kod Gradonačelnika i međuostalin problemima iz našega sela iznili i ti sa kavon,oti ča gori stoji i na sastanku MO-a bija vrlo govorljiv,sad je muča,ali zato san ga ja prozva i reka evo dotični ti i ti bi moga puno toga reča,a on je sve to sveja u par besid,(a koji je to straj u nji kad ne smidu ni o problemiman pričat?),a isto tako jedan od puti,kad smo bili kod Gradonačelnika ja san načeja temu o plačanju,kojemu plačanju,pita me,oče li se onome koji tote doveze materijal po toni otega materijala naplačivat toliko i toliko,oče,e pa pošto če oto ča če se iskričat dolazit iz cile naše županije,jerbo nima nijednoga drugoga mista ,nego Sučurac,a pa onda mi miritamo da se od zarade svake bačene tone materijala utvrdi određeni postotak koji če ostajat Sučurcu,a ti pinezi se uložidu u naše selo(naravno,građani našega sela bi na zboru odlučili ča bi da se sa otiman pineziman učinilo).

A onda je od strane Gradonačelnika bilo da kako to ja mislin,da ne more to…,a onda san mu da poveznicu kako to ide,nečemo spominjat bili svit u kojemu je to lipo uređeno,zadržat čemo se u Hrvaskoj,di san reka primjer Čerkezovca kojemu če država dat okolo osan milijuni kun jerbo su tamo di su bila vojna skladišta naumili odlagat radioaktivni otpad,e a onda je Gradonačelnik reka,kako o tomen u budučnosti moremo razgovarat,naravno,Mjesnoga odbora,nakon šta smo smijenili presjednika nima več trinaest miseci,a niko iz grada,pa ni sam Gradonačelnik,nije naša za shodno da učini nešto kako bi Sučurački Mjesni odbor opet počeja sa radom…Baš se pitan zašto.
Ali,zato su nikidan,zanimljivo,prid izbore,biče mislili kako če nama Sučuraniman bit drago,u Gradskoj viječnici direktor Cemexa i naš Gradonačelnik potpisali ugovor o međusobnoj suradnji u tvrtki Reciklator koja če upravljat reciklažnin dvorišten za građevinski otpad u našoj kavi, koje če se otvorit u šesti misec,a u kojoj če Grad imat udjela 25% i još je Gradonačelnik nadoda kako gradu nije do profita,nego da bi na oti način mogli kontrolirat stanje,odlaganje i gospodarenje građevnim otpadom na području grada.
I jeli nas to tješi,nije,zašto smo rekli da očemo iskaznice,a upravo zato jer smo npr.mi Sučurani vidili kako je gradska firma pri dvi godine tamo istočno od groblja palila razne plastike i ostale materijale,a Željan i ja pismeno zatražili ko je zbog toga odgovoran i do dana današnjega odgovor nismo dobili,a i ča nan moredu odgovorit,kad se sve zna.

 


A znate li koliko več ima da Splisko dalmatinska županija traži misto za ovi građevinski otpad?

A pa ima bar dvadesetak godin,a još tamo 2007 godine rekli su da su raspisali javni natječaj za koncesiju i još se spominjalo kako je Županija za bacanje građevinskoga materijala odredila kave Dalmacijacimenta,ali da su rudarski inspektori izdali zabranu,jer da Dalmacijacimenat mora stvorit uvjete za eksploataciju i sanaciju i da je postupak u toku. To je bilo 2007 godine,a sad je 2021.godina.
A ondašnji županijski pročelnik za komunalne poslove je reka, da kad lokacija dobije zeleno svitlo, koncesionar će prikupljat građevinski otpad, obradit ga, odvojit drvo, željezo i ostale sastojke, a ostatak, koji odlazi u kave, usitniti?

A sad čemo se opet vratit u osandesete godine kad se počelo na veliko šuškat kako če se umisto na Karepovac smeče itat u Sučurašku kavu,a jedan put ideja je uvik ideja i samo je pitanje vrimena kad če koko opet otvorit škafetin sa oton idejon,a sve se više govori kako je Karepovac pri kraju,a ča se tiče onega centra u Lećevici,otvara se on več jema dugo,dugoo godin,a tamo 2006 godine su davali izjave kako če se smeče u Lećevicu počet nosit od 2008 godine,a evo je 2021.godina i sve me straj da ne bude stanipani,a biče i znamo šta če se dalje događat,a kad se več ovde u nas ita,a ča se nebi onda sve italo??
I na kraju pozdravljan onega ča se u zanje vrime raspisa po fejsbuciman i fali rad naši gradski čelnikov i veseli ga npr. kako se u našemu selu od košarkaškoga igrališta čini parkiralište,pa jedva čekan njegov novi text kako če pofalit i ovi projekat reciklažnoga dvorišta u našoj kavi,a one šta ukazijedu na čudne odluke i govoridu o problemima za njega su oni koji žugaju i dok neki samo žugaju, drugi rade,idemo dalje,napisala je to osoba koja je u samome vrju našega Sučuraškoga HDZ-a.

A meni po selu govoridu da jesan li čita oto ča je dotični pisa i da zašto ja ne napišen onu drugu,pravu stranu,a ja stvarno nisan tija sad ovo okolo izbori puno pisat,ali očito je kako ču morat,jerbo če me pisanja poput ovoga kojega san gori spominja,na to natirat.
A dobro.

I na kraju šta je to građevinski otpad,a to Van je,najjednostavnije objašnjeno,sruši se tamo nika stara kuča,npr,objekat u jugovinilu…,e i onda oto sve donesedu za iskrenit u kavu.

Ovako to bude u kavi kad pune bura:

273

Komentiraj