Google
2,931

Opet zabranjenin smjeron

Datum:December 17, 2015 11:28 pm
Comments
Komentiraj

Jutros je kraj Osnovne škole okolo osan manje pet opet jedna auta prošla odozdala prema gori,neka je to zabranjeni smjer. Ovo je več postala učestala pojava,ali do kad? Jeli rješenje ka ča je več ovde niko bija reka snimanje saobračaja tako da se iskoristi video sustav kojega ima škola,naravno,sa postavljenon tabelon kako je javna površina pod videjo nadzoron,ili, neko ima koje bolje rješenje?
Bilo kako bilo,ali ništo triba ča pri  napravit,jer kad se okasni,bit če kasno.

Slike 34048_edited-1

Slike 34050_edited-1

Slike 34051

Slike 34052_edited-1

Ispeci pa reci:

Komentiraj