Google
1,266

Raskršče na kojemu fali znak

Datum:August 16, 2013 3:32 am
Comments
Komentiraj

Ono raskršče kraj zgrade Gradske uprave šta ide iz pravca škole prema moru i križa sa ceston koja gre od sela prema Sokolani je ka ča san se i sam uvjerija vrlo opasno. Iša san odozgara od smjera škole prema moru i na raskršču mi je znak da kad skrečen livo san u prednosti.Ali ča se dogodilo ? Dopilota je jedan iz pravca sela ča je iša prema Sokolani i nije se zaustavija.
Zamalo je bija sudar, sriča da san sta,a sta je i ovi,je malo ka kasno i onda ga ja pitan,a oli ne vidiš znak? a on če meni a da ga ne vidi, a je li ti to mene zaje* aješ? a on če meni,aj doči sa menon pa mi reci di je. I je bija je u pravu iz pravca sela prema Sokolani prije ote raskrsnice nima znaka STOP,dok iz pravca Sokolane prema selu ima znaka STOP,tako da po ovome pari da i ovi odozgara šta ima znak da je u prednosti i oni ča gre iz sela prema Sokolani i ima pravac isto tako misli da je u prednosti.
A sad ja neznan koliko je ovde mene ko svatija,ali uglavnon tot fali jedan znak STOP kojega triba šta pri stavit,jer ovako je to puno opasno raskršče.

Ovo je iz pravca sjevera prema jugu di se u desnome kantunu vidi znak prednosti.

Ovo je iz pravca sela prema Sokolani di nima znaka

Ovo je iz pravca Sokolane prema selu di se vidi da je postavljen znak STOP.

Ispeci pa reci:

2 Comments add one

  1. masograd says:

    ma bravo je to sitnica ali bome velika

  2. LiliHip says:

    I u ovom slučaju je zgrada Gradske uprave daleko pa nisu vidili.

Komentiraj

Prethodni post:

Slijedeći post: