Google
169

Rimski put je vrlo opasan za prolazak

Datum:October 12, 2021 10:00 pm
Comments
Komentiraj

Nikako na zelenu granu ča se tiče Rimskoga puta,nikidan smo bili svjedoci kako je radove izvodija bager sa gusjenicama čiji su tragovi ostali na asvaltu,a nakon šta su postavili cijevi za vodu i zatrpali kanal,sad je u dilu ulice nasta novi problem,a to je da su dijal kanala nasuli sa krupnin žalon,toliko krupnin da iz kanala vrcadu stine,pojedine,umalo pa su ka šakarice,a ne triba govorit kolika je opasnost kad auta gumon čipa otu stinu,pa di ona odleti,oče li koko bit ote sriče da baš u tomen momentu bude prolazit i stina ga pogodi, neče mu bit lipo,pa ma di ga pogodilo da pogodilo,valjda neče bit glava,a isto tako i aute koje ljudi parkiradu,moredu stradat,od lima do stakal,a pošto znamo da neče baš tako skoro asvaltirat,rješenje je da zamisto ovega krupnoga žala,meknedu sitno,ka ča su to u dilu ulice napravili di nema ovakvi problema ka ovde šta vidite na slikan,a pa bi bilo dobro da se to šta hitnije napravi,jer more doč do velike dežgracije,a onda če bit čija je krivnja,grada ili izvođača radov,a u međuvrimenu,oni šta mu se dogodi neka se češe,ako bude u stanju od ozljede koja če ga strefit…

IMG_9486

IMG_9490

IMG_9492

Razlog je jer su ka šta vidite na slici nasuli krupni materijal koji prolaskom aut leti svugdi okolo:
IMG_9487

A evo na ovu doli sliku more se vidit da ovde di je nasut sitni materijal problema nema:
IMG_9488

Komentiraj