Google
521

Šta napravit? A lipo na dva miseca zatvorit plažu Gojaču,pa kad tamo u deseti misec završidu radovi,onda čemo je opet otvorit da se ljudi moredu kupat.

Datum:July 30, 2022 11:45 am
Comments
Komentiraj

Reče koko,ma vidi ove budaletine,jeli on lud,on bi sad usrid lita zatvara plažu,pa bi je onda u deseti misec otvara…?
A šta bi Vi napravili,zaustavili prosperitet našega sela,a zamisli da san napisa,da neka sad liti prestanedu sa otiman novopočeliman radoviman na Racu do sredine ili kraja devetoga miseca,bilo bi ko je to on da zaustavlja radove na kanalizaciji,to sve ide svojin tokon,biče je on pametniji od oni koji su sve u tenane razradili i na svojiman brifinziman donili odluku kako če se tamo na Racu upravo u sedmi misec počet kanal za postavljat cijevi od kanalizacije kopat,a oti iskopani materijal,sljedeča dva miseca,koliko predviđadu da bi oti radovi mogli durat,priko Gojače pune kupači privozit.

E pa kad je več tako,kud češ pametnijega prijedloga od ovega da kad su stručnjaci več donili takvu odluku,a teška ili ona laka mehanizacija i kupači nikako ne moredu zajedno,onda lipo dokle budedu oti radovi trajat,zatvorit Gojaču tamo do desetoga miseca i kad se to sve svrši opet je za kupače otvorit,e.
Ajme beštimlji po selu,ljudi svi u čudu,trljadu oči,ne virujedu šta vididu,mislidu da je ovo koja zajebancija,da sanjajedu,pa su kako mi je ova jedna osoba rekla u četvrtak i komunalnoga redara ča je za naše selo,zvali i šta je rekla,a pošto su ovi sa mehanizacijon i dalje po plaži vozili,nakon šta je ova osoba ponovila poziv,sa druge strane je bilo,da su oni bili i nikoga nisu vidili da tote prolazi,a na Gojači su mi rekli kako su vidili da su ovi sa auton došli taman kad je bila marenda,okrenili se i išli ča.

Ma čekaj malo,išli su ča,niti nije ustanovljeno kako se zbog otega tereta šta prolazi urušija dijal obale,meklo čako trake oli znaka da koko od prolaznika tote ne upadne,jerbo po noči kad je mrak i vidljivost nikakva,koko če upast,ruvinat se…??
To je bilo u četvrtak.
Evo ovako je to neoznačeno,razrovano ostalo:

IMG_3131a
A da vidimo šta se događalo u petak?

A to da su i dalje oti sa materijalon ne smetano prolazili,vidi na sliku,a petak popodne,još je više bilo razrušeno,a opet nikakvoga znaka,ni trake da je tote opasno za prolazit?

IMG_3131c

IMG_3131e
E sad su ljudi još više popizdili,ma čekaj malo,a ča nas tretiradu ka da smo vriče kunpiri,em ča nan priko plaže pune kupači,od one male dičice,pa do penziči u pozniman godinan,prolazidu strojčeki i nikoga nije briga oče li zbog toga koko nastradat,ni razrušeni dijal obale nisu označili niti ogradili,kolika jin je ota briga prema nan, ma oče se koko slomit,ako upadne ili dokle bude prolazit,dijal otega dodatno profundat?

E pa onda ka po običaju zovedu mene,da san ja u Mjesnomen Odboru,ča mi tamo radimo,kako je ovo sramota i zanimljivo jedan odo ti ča me je jučera ujutro u selo ferma,govori mi,kako Mjesni Odbor mora reagirat,koko če doli stradat pa če onda bit nisan ja,nije ovi,kriv,a oni šta mu se dogodi neka se češe,ako bude to onda u stanju,je sve je to tako,ma san ovoj osobi reka,kako od Mjesnoga Odbora nima ništa,jerbo upravo Vaša susida koja je presjednica toga Mjesnoga Odbora koči rad istoga i to je žalosna istina.

Šta sad kad opet napišen emajliranu poruku da tražimo hitnu sjednicu zbog novonastale situacije,kad smo mi iz opozicije po ko zna koliko puti zbog razni problemi to zatražili i naravno,ote sjednice nije bilo,a nema ni oni redoviti,misečni,jer kako je presjednica rekla,nisu potribne sjednice,rad na terenu je bitan,a ona i potpresjednik MO-a su non stop na terenu zajedno sa građaniman i rješajedu probleme,dobijedu razne mejlove,a na moje pitanje da mi reče koji od oti mejlov,ništa,ni aa ni be
.Šta se moremo nadat od presjednice MO-a koja je,kad je stupila na dužnost,ukinila točku razno,šta se moremo nadat kad je presjednica stupivši na dužnost ukinila do tadašnju praksu,dolaska građana našega sela na Sjednice Mjesnoga Odbora na kojima bi oni iznosili svoje probleme,čemu se moremo nadat kad se presjednica ne drži poslovnika i ne zakazuje redovite misečne sjednice Mjesnoga Odbora ili zapisnike sa isti tumači onako kako ona misli da…?

I sad u me ova tri dana,od sride, upiredu kako nisan ništa oba ovemu problemu napisa,a nije to dobro da se stvori dojam kako ču ja sa pisanjen rješavat probleme,stanovnici našega sela jemadu ljude na funkcijama kojima je to posal,možda oni mislidu da jin nije posal,jer puno puti su na sastanciman rekli da mi u MO ne moremo ništa,a pa se postavlja pitanje,šta si doša tote,bija na listi i prihvatija funkciju viječnika MO-a kad govoriš,mi ne moremo ništa napravit,a ja san se upravo tote prijavija jerbo znan da MO more puno toga i učinit i prominit,samo večinu triba jemat oni koji ne govori suprotno,a za to su več krivi glasači,koji su ji na ta mista izabrali,a pravo da Van rečen,jer do sad nisan to moga vidit,čeka san da to,kako ona voli reč,na terenu odradi naša presjednica,zajedno sa podpresjednikon našega Mjesnoga Odbora,a kad san ova tri dana vidija kako oti presjedničin rad na terenu izgleda…,a onda čemo sad to na drugi način rješavat.

Ispada da je Mjesni Odbor sam sebi svrha,a nisu li oti Mjesni Odbori uspostavljeni upravo zbog toga da npr. građani našega sela dolazidu tu sa svojiman prijedloziman,nekiman mogučiman rješenjiman,problemima…,a onda MO ka spona između stanovnika našega sela i grada oti problem,prijedlog,ideju…dalje tura do realizacije i konačnoga rješenja na zadovoljstvo građan našega sela??
Zanimljivo je i to zašto osoba o kojoj san gori pisa,a koja je susida presjednici(neču otkrivat jeli muško,oli žensko),govori o problemu na Gojači,meni,a ne njoj?

Naravno i onda ne čudi kako ljudi ne izlazidu na izbore za Mjesne Odbore,jerbo mislidu,ma nimadu šta mislit,nego su ovi zanji trideset godin u naše selo doživili, da od ti odbori nima nikakve vajde,ali ja Van tvrdin da i te kako ima,samo triba šta veči broj građani izač na ote izbore,a kako smo nikidan pročitali,oni su 25.09.ove godine,i kad bi svi oni ča su u selu nezadovoljni,oti dan izgubili dvi-tri minute i glasali za promine,puno toga bi bilo drugačije,jer san u ovi skoro pa četiri godine od kako san u ovo Mjesnoga Odbora vidija,da se puno toga more učinit,ali se to more samo onda ako se u MO-u ima večinu,a da Van ja sad ne objašnjajen,niste mala dica,vidili ste šta je ota večina koja naše selo vodi ovi trideset godin za naše selo učinila,pa tako ako očete koju drugu večinu,nima druge nego izač na izbore i otu večinu izglasat,a ako i dalje očemo kontinuitet,a onda radimo sve po staromen i dalje grintajmo kako nan je selo zanja „rupa“,znači,sve je do nas i posli izbori,narod ima ono šta je sam izabra.

Znači ovako,več san po malo posta dosadan sa ovin,ali nema druge,nađite se,sastavite nezavisne liste,izađite na izbore,naravno,ako Van je do ovega našega bidnoga maloga smišnoga mista stalo,a ako nije,onda stojte doma i mislite ka i dosad kako če se ono ča nan smeta samo od sebe prominit…
Naravno,a sad za one ča su nakon ovoliko nabubani slovi u sebi rekli,vidi mudrijaša,pametnjakoviča,a kako bi on sad ovi problem riješija,poslovi ne moredu čekat?
A ovako bi ja to riješija.

Ili bi doveja u red onu gori uzbrdicu prema anbulanti i preinačija je da se uzgor za vrime radov more odit,a to je fatura,ali zato jeman drugo rješenje,da se ono iskopano,trenutno odlaže uz rub kanala koji se kopa,materijal meče uza sjevernu stranu betonske šetnice i kad prođe sezona kupanja,onda se oti materijal iznosi priko Gojače tamo di se i do sad nosija.
Eto.
IMG_3131d

Komentiraj