Google
714

Šta se ovo radi doli ispod Đardina?

Datum:June 17, 2020 11:45 pm
Comments
Komentiraj

Jučera se naliva beton,a danas se bageron ruši dijal zida i ravna.
E i onda mene u selo pitadu,naravno,ka viječnika Mjesnoga Odbora da ča se to radi,niko ne vidi svrhu otega nalivanja betona,a mi iz MO-a naravno,nemamo pojma,pa tako ljudima ništa ne moreš ni reč,šta je,očito je,to nikomen cilj,pari mi isto ka da se gradi strategija za budučnost,točnije sljedeče izbore Mjesnoga Odbora,tako da ljude totalno ogadi izlazak na izbore,jerbo kako se to sada slaže,oče se namenit teza kako su Mjesni Odbori nevažni i kako služidu za ništa,prilično zanimljivo,a još zanimljivije od svega je šta upravo oti “režiseri” svakako očedu da u tima kako ji oni očedu prikazat,nevažniman Mjesniman Odboriman,njiova stranka jema večinu,ali o tomen čemo koji drugi put,e,a pošto mi iz MO-a nemamo nikakvu službenu informaciju da bi građaniman našega sela mogli reč,zato čulareklakazala govori da se to nalilo zbog toga jerbo če tote činit ranpe za da bi ljudi sa invalidskiman koliciman mogli doč na plažu,ali u raspravi danas na rivu je jedan unija pomutnju,na moju da bi se tribala i ranpa u more činit,on govori da za oto nezna,da zna samo za ove vanjske ranpe-kosine,a večina je došla do zaključka da če se onda sigurno i ranpa u more činit,jerbo onda cili oti posal bez ranpe u moru, nima nikakvoga smisla,a ča če na kraju bit,vidičemo,rekli bi stari ljudi,strpljen spašen.

IMG_5768

IMG_5773

IMG_5777

IMG_5781

IMG_5783

Ispeci pa reci:

Komentiraj