Google
1,873

Šta se to događa doli okolo Sokolane?

Datum:April 20, 2019 12:55 pm
Comments
Komentiraj

Evo je ovi dan u selu opet tema naša „Sokolana“,ali odma na početku čemo o tomen kako joj to nije pravo ime,jerbo se oti prostor ispod i zapadno od Peci od prastari dan zva Sustipan-po Benediktinskoj crkvici posvečenoj svetomen Stipanu iz X stolječa

Da če se doli radit lučica to več odavna znamo,da če uz lučicu bit i benzinska punpa koju je izglasa ondašnji Mjesni odbor (sa jednin glason protiv Ivan Kovač-Matela) i to znamo,da je ota lučica tribala bit smištena na oni tamo zapadni dijal vale i to znamo,da sve to skupa dugi niz godin okolo papirologije traje i to znamo.Ali sad na jedan put dolazi do nagloga preokreta,a to je da sad jema niki novi projekat u kojemu ota lučica zajedno sa benzinskon punpon dolazi vamo na istočni dijal vale di se ljudi kupadu, e to do sad nismo znali?I ljudi koji jemadu zemlje sjeverno od vale pozvani su na razgovor zbog toga novoga projekta.

I nikidan ja pitan ovega za kojega svi u selo znamo da je okolo toga posla angažiran,a je li istina to sa novin projekton ča se govori da je sad predviđena lučica na ovu vamo bandu,a on če meni kako mu je dosadilo više objašnjavat,da je to pridano županiji (jedan i drugi projekat i da ča oni odlučidu da če tako bit) ma čekaj malo kako to sad na jedan put jema i drugi projekat,a da je to sad meni konplicirano za svatit,ali oni su dali jednu i drugu verziju pa kako oni odlučidu,a ma čekaj malo po otoj novoj verzji sad bi lučica i punpa tribali bit vamo di je do sad bila plaža,govorin ja njemu,to nikad nije bila plaža, govori on meni,ma kako nije bila plaža,tamo na Gojaču su odili stari ljudi i mazali se sa muljen jerbo su virovali da je oto ljekovito,a Sokolana je kroza povijest našega mista bila plaža o kojoj se na daleko govorilo (šta ču u nastavku i pokazat),tako da me ovo njegovo negiranje Sokolane ka plaže baš iznenadilo,ali ne bija ja lin pa san iša u „opčinu“ za vidit ča se to dogodilo pa je, ka ča je ovi reka Sokolana izgubila status plaže.

Najpri san iša tamo u Upravni odjel za prostorno uređenje… di su Generalni planovi,tamo me iz jedne kancelarije uputilo na njiovoga pročelnika i čovik je bija baš susretljiv,ali do odgovora je li Sokolana plaža ili nije, nismo uspili doč,pa me onda pročelnik odveja u jednu sobu i reka ovemu ča je sidija za stolon da pogleda u detaljni plan,ča se more vidit za to područje,ok,vidija san sve i kad je oto područje na ekranu priklapa i kad nije priklapa,ali i dalje ostaje nepoznanica,ko mi to more uopče reč je li Sokolana plaža ili nije?

Pa su mi onda rekli da bi bilo dobro da iden vidit u Upravni odjel za Imovinsko pravne,dobar dan,dobar dan,molim Vas je li mi morete reč je li Sokolana plaža ili nije plaža,zatečeni pitanjen dobijen odgovor,je li plaža,to pripada pomorskomen dobru,a i sve je promjenjivo i plaža je dok ne dođe nešto drugo i još su dodali imamo zakon i sve je u skladu sa zakonom,a ma čekajte malo,ali u slučaju te moguče promjene Sučurac bi osta bez plaže,a ka jemamo ji puno,a recite Vi meni ko mi u ovoj zgradi more reč ili dat na pismeno je li Sokolana plaža ili nije plaža,sliježedu rameniman,ne znadu mi reč.

Ma dobro sad gremo dalje,kako od osobe angažirane oko ovi radnji za lučicu nisan dobija valjani odgovor,a ni oti novi projekat nisan moga vidit,nego mi je rečeno da ga gren u Županiju vidit (zanimljivo oni stari projekat se nije sakriva,lani san ga objavija) onda san se malo „okrenija“ i eto,za manje od dvi ure vrimena,čovik mi nosi oti novi projekat,a ja ga sad pokažijen po selu i to na određena mista,jerbo u našemu selu jemate ljude koji „dalje prosljeđijedu informacije”,a isto tako oti dan,15. travnja zbog novoga projekta koji je iša prema županiji i zbog kojega bi na Sokolani mogli ostat bez plaže,zatražija san i hitnu sjednicu Mjesnoga Odbora,a još čudnije je to šta san o šuškanjiman i mogučiman promjenama na tomen području presjednika MO-a pita još tamo u desetomen misecu,da bi mi na jednoj od sljedeči sjednic presjednik reka da sve ostaje po staromen i ništa se ne minja,a evo, sad se pojavija oti drugi projekat o kojemu se šuškalo, di se vidi promjena,pa se sad postavlja pitanje zašto je neko presjedniku da krivu informaciju,a drugo pitanje šta je vrlo bitno,koga je to presjednik pita i ko mu je da otu informaciju,ali očito čemo malo pričekat na odgovor,jer evo ni nakon pet daan od presjednika nisan dobija nikakvu informaciju o sazivanju sjednice,ima bit da to za njega nije neki problem,a nakon ča san zatražija otu hitnu sjednicu i nakon ča su oni za koje san tija,oti projekat vidili i okolo razglasili,sutradan ujutro okolo osan manje dvadeset na mobitel me zove gorispomenuta osoba koja je angažirana okolo toga projekta,a koji mi je dan prije govorija o tomen da če Županija odlučit o tomen koji če projekat krenit u realizaciju,sad najedanput okriče priču i govori kako su ga jutros zvali i rekli da je sve sređeno oko staroga projekta i da zaboravin na ovi novi projekat,on otpada,a ma čekaj malo,ma kako to sad na jedan put naranije ujutro neko njega zove,a jučer je bilo Županija če odlučit ča če ič,a ja bi sad triba povirovat njemu da to sad pada u vodu,a još zanimljivije je to da je, kako mi je kaza pročelnik odjela za prostorno uređenje, došlo rješenje od suda di se odbija žalba od strane (susjeda-bivšega jugovinila)za onu prvu lokaciju,a koja je zaprimnjena negdi 26-27.03.ove godine po kojoj nestaje blokada za onu zapadnu stranu lučice za koju se od početka govorilo,a oni sad idu sa ovin novin projekton na istočnoj strani????A da sad ne ispadne da ja ništo sakrijen moran napisat i to ča mi je ota osoba iz sela ča je angažirana oko toga projekta još priko mobitela rekla,a to da ja moran napisat potpunu istinu o onemu doli području di se ljudi na Sokolani kupadu,jerbo da se doli desetak centimetri ispod površine mora nalazidu grumeni žive,a ja mu govorin da je li on zna kako su u ono vrime otu živu ljudi ulivali u crne jame,jerbo ona „probije sve doli do magme“,a ti meni da je ona prisutna desetak centimetri ispod površine mora?

I ne bija ja lin i uvatija u selo ronioca ča poznaje ovo naše morsko dno ka svoj žep,pa ga pitan,a je li, jesi ti dokle si ronija doli na Sokolanu vidija desetak centimetri ispod morskoga dna grumene žive,a ovi me gleda,a u pogledu mu vidin odgovor,a jesan li ja lud,misli da ga zajebajen,a ma nije,ma o čemu ja pričan,da je li znan da su ljudi uzimali živu i bla,bla,ona probije ko zna di,bla,bla,ma koja živa,ko ti je to reka,a ti i ti,samo je reka an,sad mi je sve jasno…,a onda mi je oto jutro oti šta mi je govorija ča bi ja triba napisat reka i to,da ovo sve ča ja pišen,pišen šarlatanski i da pišen gluposti,našto san mu se zafalija,pozdravija i „poklopija mu slušalicu“,a opet zanimljivo da mi je oti isti pri par miseci dokle smo ja,on i još jedan sidili reka,da ovo ča ja pišen je ludilo,bravo,samo tako nastavi,a sad dok još i nezna ča ču o ovomen napisat,govori da če to bit jarpa gluposti i šarlatanski i još mi je reka da moran meknit oba projekta-nacrta i oni stari i ovi novi,evo san napisa,a i mekniču nacrte ka ča mi je reka.

A ovo sa živon me odma podsjetilo kad su tamo osandeseti godin „pioniri“ekologije sa ovoga našega područja u Zagreb išli pridočit katastrofalnu situaciju u moru i „slikovito to rekli“ pokazivanjen rukan,kako „ovoliki“ grumeni žive plivadu Kaštelanskin zalivon.
Dakle, očito da je sjednica Mjesnoga odbora na kojoj čemo dobit sve pismene dokumente (ništa više usmeno) iz koji če bit vidljivo šta se stvarno događa okolo onoga doli prostora na Sokolani,potribna, pa sad neka oti o meni govori da san ja neznan ča, protiv prospeiteta našega sela,neko oče dobro našemu mistu, napravit če doli lipu lučicu i meni to smeta,a da,baš lipo da čemo dobit lipu lučicu,ali se postavlja pitanje di su ostali stanovnici našega sela u toj priči, ko nji “šiša” di čedu se kupat.Tribamo svi bit zadovoljni da če neko od uvale-plaže učinit lučicu i stovarište za distribuciju goriva i ostale šporkice.Koliko je oto ozbiljno ili ča su „viši“interesi govori nan i sama izmjena GUP-a,jerbo je to za naše dobro?

Ali ajmo mi sad na onu priču koju neko uporno ponavlja kako na otomen doli području nikad nije bila plaža.Idemo malo tamo,nečemo daleko, do stari Rimljani koji su u doba Salone i Dioklecijana na Sustipnu učinili tamo nike kuče za litovanja,a zvali su ji „VILE RUSTIKE“,a otkriveno ji je šest.
Pa onda u vrime Austrougarske 1903 godine u posjetu Opčini Sučurac dolazidu arhitekti sa Bečkoga carskoga dvora koji su snimali teren Sustipna-Sokolane,jer je namjera Hasburškoga dvora bila tote sagradit hotele za odmor i litovanje carske obitelji,a odustali su jerbo dovde još nije došla ferata,a i krenija je Prvi rat,a oti oteli su kasnije izgrađeni u Opatiji.
Nakon otega Prvega rata,ondašnja nenarodna vlast na Sokolani gradi velebnu zgradu za društveni i kulturni život sela,a prostor dobiva i sadržaje modernoga kupališta,štranpuline,kabine,šetnice…
Trideseti godin u litnje vrime na području Sokolane dogodija se i veeliki skup mladi koji njegujedu sport, kulturu,plivanje…na koji je došlo oko par iljad mladoga svita sa prostora koji danas zovemo sridnja i jugoistočna Evropa,a koga interesira u arhivu muzeja „Podvorje“tribali bi bit plakati iz tega vrimena.
A isto tako smo u to vrime bili zanimljivi i Česiman koji su u Sučurac (dolazili nji okolo 300) sve do Ruske invazije-1968g.
I najnovije u četvrti misec ove godine u Kaštelanskomen Sužbenomen glasniku more se vidit kako se doli na Sokolanu dajedu koncesijska odobrenja za izdavanje suncobrani i ležaljki.

Toliko o tomen kako Sokolana nikad nije bila plaža.

038

I sad selo govori, ljudi,oni koji držidu do tradicije,a i svi ostali,koji nemadu druge alternative i kupadu se na Sustipanu-Sokolani,a di bi tribali u buduče to sam Bog zna,a more bit da osin Njega znadu i oni koji guradu ovi projekat,je,je i Jugovinil su pojedinci isto tako nekritički ugasili i ča je tribalo i ča nije tribalo i otin potezon je nestalo jednu tri ipo iljade radni misti i sad kad je u Sučurcu krenilo sa turizmon,a Sokolana postala glavna plaža,opet bi se tribala povijest ponovit?Pa je li ovo misto baš toliko prokleto,pitadu se?
Pa dalje nastavljadu,da dok se oni koji nan krojidu zanji desetlječi sudbinu moredu kupat u moderniman „kopanjan“ i iza brda i ispod brda,nama u dotu ostavljadu punpu,vezove i kupanje u maštiliman sa tri uva?

I sad bi na kraju pita,a zašto se nije realizira npr.GUP koji morete vidit u Službenomen glasniku grada Kaštili iz 12 miseca 2003 godine u kojemu je napisana odluka o Detaljnomen planu uređenja Sokolane u Kaštel Sučurcu,za fizičku kulturu i rekreaciju,pa se tote spominje i izgradnja sporske dvorane i parkirališta koji su napravljeni,ali tote piše i o izgradnji i uređenju kupališta,ka i to da bi tote triba doč i slatkovodni bazen tlocrtne dimenzije 25×12,5 metara.

I opet na samomen kraju moran reč da ovo sve o čemu san ovde pisa,(šarlatanske gluposti) nebi uspija bez pomoči Sučurani koji su me „bonbardirali“ sa razniman podaciman ča san ji ovde iznija,a iz razloga,ne ka ča se oče prikazat da su takvi ka i ja, protiv prosperiteta-napretka našega sela,več su odradili oti posal zbog ljubavi prema našemu selu!! Puno oti podatak nisan ni iskoristija,ali več iman ideju di bi i za koje teme bi ji moga upotrebit.
Mislite da je ovo ča san napisa malo dugo,virujte nije,jeman podatak da san moga još ovoliko,a i možda se dogodi da još čako naknadno ubacin,jerbo mi podaci i dalje stižedu,pa ako bude baš toliko zanimljivo dodat ču ji na kraj.

Ovo doli je oti stari projekat-nacrt na kojemu se vidi da bi ota lučica tribala bit na zapadnomen dilu uvale,a punpa tamo doli di je oni ostatak od stražarske kučice:

035

A ovo doli je oti novi projekat-nacrt di se vidi da bi ta lučica i punpa tribali ili nebi tribali doč vamo na ovu istočnu stranu od uvale di je sad plaža:

045

Ispeci pa reci:

13 Comments add one

 1. pcelica radilica says:

  Ja ovaj čin objašnjavam kao spasenje svih onih koji se na Sokolani kupaju jer je izgradnja lučice jedini način da se tu spriječi daljnje kupanje,a po pričanju ovog čovjeka x (spasitelja)to nije zdrav teritorij zbog žive koja tu pluta.

 2. mudrajko says:

  Dobro si napisala pcelice.
  Tribat će ih predložit za nagradu,možda čak za Alfredovu.

 3. LiliHip says:

  Da-li mi netko može reći zašto je MO u to vrijeme izglasao promjene da bi u budućnosti u blizini plaže mogla doći benzinska pumpa,što je poslije ušlo u GUP?
  Koji su im to motivi bili “zvijezda vodilja “zbog koje su donijeli takvu odluku?
  Zašto MO prije toga nije pozvao stanovnike Sućurca i priupitao ih što oni o tome misle?
  Što se sada može napraviti da benzinska pumpa tu ne dođe?

 4. ja mislim says:

  kakav gup?koja benzinska postaja?vi iz mjesnoga odbora morate hitno to odhebat!
  ocemo u nase malo misto turizam kao sta je i bija!ocemo u sucurcu opet turisticki ured kao sta je i bija!

 5. pechina says:

  Nažalost šta se tiče benzinske punpe nju niko ne može zaustavit,jerbo je ucrtana u ti famozni GUP. Jedino šta se more učinit je to da bude šta dalje od plaže i da se sa “peron”ogradi pa da nikakve fleke ne moredu doč vamo do kupači,jerbo svi znamo da liti puše donji vitar koji,ako bi punpa došla di je u početku bila predviđena-tamo di je ona stražarska kučica od jugovinila onda bi sve fleke doplutale vamo na plažu.

 6. miritan i ja sta rec says:

  Ma sta se nista ne moze sve se moze kad se ruke sloze kako su ljudi zaustavili spalionicu smeca kraj zagreba kako smo mi zaustavili paljenje svelera triba vidit zasto su minjali gup je li triba dorh istrazit je li bilo kakvoga pogodovanja zasto se u kastilima radi sa sredstvima grada a u nas mora doc pumpa da bi se nesto uredilo
  je li se javija predsjednik mo kad cete imat sastanak ili ceka da sve bude gotovo i onda ce rec da je kasno

 7. ja mislim says:

  za zeljana jurlina pravdati vlastitu odluku zbog misljenja ribarskog drustva je smatram ispod vaseg nivoa
  ja mislim da ste bez ikakve potribe spomenuli matelu jer kao sta svi znamo ipak je on glasa o protiv ovakvog projekta a vi ste kako ste sami rekli bili za

 8. pcelica radilica says:

  Poštovani Željan Jurlin fino ste nam ovdje predočili razloge zbog kojih se na Sokolani ne(bi)smjeli kupat kao i razlog zbog kojeg bi tu trebala doći crpka za gorivo.
  Toliko ste to detaljno obradili da sam u trenutku pomislila kako nam se obrača investitor.
  Nešto ne razumin pa ako bi mi mogli pojasniti.
  Zašto tek sada kada se zahuktala priča o lučici izlazite s ovim podacima o živi?
  Zašto kao gradski Vijećnik iz naśeg mista ovaj problem niste udrili na sva zvona i uzbunili vodstvo Grada i cijelo mjesto?
  Zašto sada ne prije?

 9. mudrajko says:

  Za Željan Jurlin.
  I sad je to u redu da misto od osam ijad stanovnika postane taoc jednog ribarskog društva i pedesetak brodica?

 10. pcelica radilica says:

  Poštovani Željan Jurlin poslije ove izjave kako bi kod ponovnog glasovanja opet bili za benzinsku crpku sve ove vaše priče kao borca za zdravi okoliš padaju u vodu.
  Na kraju moram posegnuti za jednom starom stilskom figurom o kravi koja daje deset litara mlijeka nakon čega posudu s mlijekom turne nogom i sve prolije.

 11. mudrajko says:

  Za Željan Jurlin.
  To je već trljanje soli na ranu.
  Nakon pustih obećanja o uređenju sućuračke rive raznih projekata lućica i plaža sada nam dolazite sa prijedlogom plaže od Sokolane do rive,kopanja kanala na Bistrici za cirkulaciju mora i zatvaranja Tumbina?
  I to bi se sve tribalo napravit zbog nove lučice na Sokolani?
  Pa kad već pljušte ideje imam i ja jednu.
  Ukopavanje stare kaštelanske ceste a na mjesto nje bi napravio drvored,stazu za šetanje,rolanje,skejtanje,vožnju biciklama,romobilima…

 12. ja mislim says:

  za zeljana jurlina nije li sad ovo vec malo bezobrazno da uplicete i bivseg gradonacelnika berketa
  kako kazete matelu ste spomenuli jer je u tekstu ali berket nije pa sada i njega spominjete
  ocete reci da je berket donio izmjene gupa i zato dolazi pumpa na sokolanu
  vrlo nisko dakle opet se tribamo vratit na sam pocetak i odluku mjesnog odbora koji je trazija da pumpa dođe na sokolanu a posto je to mjesni odbor trazija onda je to u gup i doslo

  kako je matela za gup glasa neznam ali triba naglasit da se kod izmjenama gupa izglasava cjelokupna izmjena za cila kastila ne parcijalno

 13. miritan i ja sta rec says:

  Bravo zeljan jurlin pobrali ste simpatije u hdz-u oni po pitanju sokolane ne tribaju nista objasnjavat kad imaju vas
  Covice kako se pozicija i opozicija lipo dogovore pa sad to bilo i u mjesnom odboru
  Da mi je bit buba na zidu i slusat razmjenu misljenja o sokolani između vas i pechine
  Neprocjenjivo

Komentiraj

Prethodni post:

Slijedeći post: