Google
390

Svi sveti

Datum:November 1, 2022 8:05 pm
Comments
Komentiraj

Svi sveti se u narodu povezuju sa odlasciman na groblja postavljanjen cviča i paljenjen sviča na grobovima najmilijih koji više nisu sa nama. Sve je počelo sa papon Grguron III koji je datum prvi studenoga izabra za posvetu jedne kapelice u katedrali Sv.Petra relikvijama apostola i svi sveti mučenika savršeni pravednika koji na svakome kantunu svita počivaju u miru.Ovde u Dalmaciji na današnji dan,a to pantin još od kako san dite bija se jidu bobiči i to po nikomen nepisanomen pravilu bobiče kupujedu muški i poklanjadu ji punican…, a isto tako od o ho ho prije pa sve do današnji dan ovi naš bobisov dučan u Sučurcu je poznat po največoj količini prodani bobiči na oviman prostoriman.

Komentiraj