Google
3,987

Trajalo je vrlo kratko

Datum:June 21, 2013 1:51 pm
Comments
Komentiraj

Najpri je to jučera bilo ovako:

Pa je onda posli izgledalo ka i zanji par miseci evo ovako:

A glavni razlog šta je to kratko trajalo je ova vida sa kojon je to bilo zavidano.
Zašto se nije stavija katanac ili brava ka šta je ima stupič do ovoga?

Ispeci pa reci:

Komentiraj