Google
2,712

U kavi novo jezero?

Datum:April 4, 2013 1:02 pm
Comments
Komentiraj

Je li pojavljivanje vode u Sučuračkoj kavi znači stvaranje novoga jezera ili če zajedno sa ovima kišnima danima nestat?
Oni šta su sridnji godin,a pogotovo oni stariji znadu da je u staroj rupi-kavi dugo godin bilo jezero koje je najedan put nestalo.
Zašto je nestalo niko nezna razlog,neko govori zbog miniranja,neko jer je tlo porozno pa je tokon vrimena voda jednostavno nestala.
Čudno je kako se ova nazovimo nakupina vode u novome dilu kave do sad zadržala,kako nije jednostavno kroz porozno tlo nestala?

Komentiraj