Google
457

Zaborav na to da je, jedan put potok uvik potok, skupo čemo platit

Datum:December 6, 2020 4:53 am
Comments
Komentiraj

Nikidan smo svi vidili nemoč prid vodurinon koja nas je izviruči sa svi stran iznenadila i dobro smo prošli,ustvari,kako ko,oni ča mu „vre“ voda usrid kuče,garaže,podruma…sigurno nije,ali se zato svi čudidu,kako,kako usrid kuče iz poda more vrit-izlazit voda,a lipo,poznato je več od davna kako če čovik sam sebe uništit,a kakve to veze jema sa vodurinon šta je svugdi okolo nas odila i sa svi stran izvirala,ima,ima,pogledajte samo koliko je potoci zatrvašeno,koliko ji je zatrpano,onda jema i oni ča jin je malo bilo mista okolo kuče pa su i potoke betonirali,jema ji ča su tamo di je prije potok odija i garaže napravili,koliko se potoci samo asvaltiralo i od nji učinilo ulice…,a nije se niti adekvatno primjerena cijev na ta mista mekla i sad se čudimo ča se dogodilo,a nikako da svatimo kako je jedan put potok uvik potok,ča oče reč ako je jedan put, pa sad to bilo pri sto,dvista… godin tote voda odila,kad tad če opet proč,ali se dogodilo to da više nima otega potoka di je prolazila,a voda je vrag,ona za sebe uvik nađe di če proč,a pošto nima potoka di je odila,sad je svugdi okolo razlivena i di se dogodi da zbog toga, ča je niki tamo pametnjakovič ko zna di potaraca koji potok,pa se zbog toga kome usrid kuče voda pojavi,neka se češe, ka da su stari ljudi bili bene kad te potoke nisu dirali,nego su ji uredno održavali i čistili,a još ako nas strefi poplava kakvu su stanovnici našega sela doživili 49-te godine,kad su,po pričanjiman slapovi sa Kozjaka prema selu odili i neka su svi potoci bili u funkciji,cilo selo je pod vodon bilo,a ako se to jedan put več dogodilo,mala je vjerojatnost da opet neče,ko zna kad če i oče li ko od nas to doživit,ali nan se,ako se i kad se to opet dogodi,loše piše.

Evo npr.ovde doli morete vidit slike iz Čelin di je sve uza štriku poplavilo,a to nije problem samo zbog ove velike kiše,ovako,možda malo manjega inteziteta to bude bar dva-tri puta na godinu,a razlog je ono o čemu san gori pisa i onda ta voda pošto ne ide onamo di bi tribala, kako ide prema doli,ljudiman ča stojidu ispod štrike čini probleme,pa se događa da zamisto da gre na jedno misto,voda se razliva svugdi okolo i traži di če,pa tako prolazi kroz zidove,priko zidov,ljudiman kroz dvorišta,ulazi u kuče…

Na ovoj doli slici se vidi kako šahta ne prima vodu i sve se okolo razliva:
IMG_4028
Na ovoj ovde slici isto tako se vidi da voda leži jerbo šahta ne prima vodu pa ona gre svugdi okolo samo ne tamo di bi tribala,a o tomen san ko zna koliko puti pisa,ma zaludu:
IMG_4034

IMG_4031

IMG_4033

IMG_4036

A na ove dvi doli slike morete vidit kuda ota voda odozgara  prema  nizdol sve prolazi:
IMG_4041

IMG_4043

IMG_4027

A na ovu doli sliku morete vidit misto (ova udubina u zidu) di bi se ona pusta voda sa gornje slike,(di prolazi auta),tribala ovde u Jerčićevu izlivat,a ona samo curi.A zašto?
IMG_4026

I znate li di je uvik ova pusta voda odila?Doli prema jugovinilovoj štriki koja je sa obe bande jemala foše da bi ota voda mogla dalje oticat,ali o tomen ču drugi put.

Komentiraj