Google
1,214

Zahtjev za očitovanjem zbog blokade i nemogućnosti rada MO K. Sućurac

Datum:May 20, 2020 12:49 am
Comments
Komentiraj

ŽELJAN JURLIN – VIJEĆNIK MO K. SUĆURAC
Kaštela, 18. svibanj 2020. g.

Prima: g. Denis Ivanović, gradonačelnik

Predmet: zahtjev za očitovanjem zbog blokade i nemogućnosti rada MO K. Sućurac

Poštovani,
zbog nezadovoljstva radom MO u Kaštel Sućurcu višekratno smo vas upozoravali, bilo na GV-u Grada Kaštela ili pisanim putem prema Vama osobno. Zadnji put smo Vas upozorili da Predsjednik MO Željko Elez jednostavno ne može ili ne želi obnašati svoju dužnost na način koji to propisuje Statut i Pravilnik o radu MO.

Dana 19.ožujka (četvrtak) 2020. g. u 19:30 sati u prostorijama Mjesnog odbora održana je 15. sjednica Vijeća MO K.Sućurca te je uz predložene točke Dnevnog reda (1. usvajanje zapisnika sa 14. sjednice i 2. Coronavirus, 3. Razno) na temelju novo usvojenog Poslovnika o radu, na prijedlog Predsjednika Željka Eleza dodana i uvršetena pod Razno (3.) nova točka. Dakle, na njegov prijedlog i inzistiranje kao predsjedavajućeg da se to uvrsti i o tome raspravlja pod točkom razno, većinom glasova (Željan Jurlin, Tonči Pavelin, Jure Soldić- HSP te Marija Jerkunica, Tajana Martinović-Kapetanović, Jure Lisica – HDZ) predloženo je izglasavanje nepovjerenja Predsjedniku MO K. Sućurac Željku Elezu.

Od osam nazočnih vijećnika pet ih bilo ZA takav prijedlog odnosno iskazalo je svoje nepovjerenje, jedan je bio PROTIV, jedan SUZDRŽAN glas i jedan je pobjegao tj. napustio sjednicu u vrijeme koje je prethodilo samom izglasavanju. Nakon rasprave i obrazloženja u kojima se između ostalog pročitao i već raniji dopis (Predmet: zahtjev za opozivom Predsjednika MO K. Sućurac) upućen Vama kao gradonačelniku dana 20. siječanj 2020. g., sad već bivši predsjednik Elez službeno je utvrdio kako on više nema povjerenje vijećnika i da s time prestaje njegov mandat kao Predsjednika MO.

Kako je njegov potpredsjednik Bulić napustio sjednicu za vrijeme izglasavanja, ista je nakon završne rijeći g. Eleza završena i MO je od tada u nekoj vrsti blokade. Zbog mjera Stožera sve su daljnje aktivnosti smanjene i zaustavljene pa tako i MO nije bio aktivan. Međutim, zbog trenutno povoljne situacije i popuštanja mjera, želimo napomenuti da su vijećnici zbog brojnih problema u mjestu, kao i upita naših mještana, zatražili novu redovnu sjednicu od strane potpredsjednika. Naime, istu je po Poslovniku zatražila većina odnosno šest od devet vijećnika i on je po Pravilniku dužan reagirati i hitno je sazvati. Time je i s njegove strane također grubo prekršen članak 4. Poslovnika o radu vijeća MO K. Sućurac.

Naime Članak 4. Poslovnika o radu MO navodi da je Predsjednik vijeća dužan sazvati sjednicu na zahtijev Gradonačelnika Grada Kaštela, i najmanje jedne polovine članova Vijeća MO K. Sućurca. Kako smo taj vijećnički zahtjev pokrenuli 8. svibnja 2020.g. , a na njega je pozitivno odgovorila većina odnosno Željan Jurlin, Tonći Pavelin, Jure Soldić, Jure Lisica, Tajana Martinović Kapetanović i Marija Jerkunica dakle, šest (6) vijećnika od devet, smatramo da je taj članak u potpunosti pravno zadovoljen. Međutim, dopredsjednik Damir Bulić niti se očituje, niti javlja i na kraju jednostavno ne odgovara na naš dopis,a što je po Poslovniku DUŽAN. Isto kao što su se i svi vijećnici dužni očitovati ali usprkos tome g.Bulić i Elez te gđa. Žegarac ipak ne reagiraju.

Ne znamo jeste li Vi o svemu navedenom bili već obaviješteni i sa svime dužno upoznati, niti je li o tome napravljen službeni Zapisnik čime je prekršen i Članak 13. Poslovnika o radu vijeća MO K. Sućurac ali smo Vas dužni, ne samo upoznati, već od Vas zatražiti da dužno reagirate i rješite ovu jako žalosnu situaciju. Pri tome se pozivamo na točku 94. Statuta Grada Kaštela, XII MJESNA SAMOUPRAVA gdje stoji da ste za rad MO odgovoran Vi kao Gradonačelnik, a isto tako i na Poslovnik o radu Vijeća MO, izglasan na 13. Sjednici, nadnevka 27.01.2020.g.

Na kraju Vas želimo ponovno podsjetiti na vlastite riječi izgovorene u gradskoj upravi na prvom radnom sastanku s novoizabranim predsjednicima mjesnih odbora na području Grada Kaštela gdje sami navodite aspekte djelovanja mjesne samouprave ali i o ostale teme važne za funkcioniranje i unaprijeđenje života naših mještana. Osobno ste naveli da je uređenje grada odraz RADA mjesnih odbora i da je zato je potrebno uložiti dodatni napor kako bi se postavili učinkoviti prioriteti i definirale potrebe građana.

Također ste naglasili da se sve intervencije Grada trebaju provoditi u koordinaciji sa stanovnicima mjesnih odbora, a potom i pozvali naše sumještane da ubuduće surađuju s Gradom tako da šalju svoje prijedloge i primjedbe kako bi Kaštela bila još urednija i ljepša.
Na znanje kako će s ovim sadržajem naravno uz dužno poštovanje, transparentno biti upoznati naši kolege vijećnice/vijećnici u MO K. Sućurac kao i sumještani te šira javnost.

Srdačan pozdrav,

Željan Jurlin

Komentiraj