Google
631

Znan da je danas ludi dan i da mi niko neče virovat,ali eto,riskirat ču

Datum:April 1, 2020 2:25 pm
Comments
Komentiraj

Jutros je raskopan dijal šetnice prema Sokolani ča je potonija.Ča se misli na ovakvi način napravit neznan,vidičemo,jer kako mi je reka oni ča roni, ovde je problem u samima temeljiman?

IMG_3768

IMG_3771

Inače,pitadu me da kako nima komentatori,a par puti san izbrisa komentare jer kako smo u nikoj stvari,ljudi bi se sad išvogavali,pa je najbolje da se,dokle ovo sve skupa ne prođe, ne komentira.Biče vrimena. 😀

Ispeci pa reci:

Komentiraj