Google
Current tag: prašina zbog radova na cesti

Da vidimo malo kako je ljudima šta stojidu uz Kaštelansku cestu di se odvijadu radovi?

Written on:September 14, 2021
IMG_8167