Google
Current tag: zrcalna slika

Kako se to dogodilo da je ministra Božinovića cijepilo i u livu i desnu ruku?

Written on:January 8, 2021
IMG_5372