Google
4,094

Čuvajte se od prevaranti i lopovi

Datum:January 31, 2013 8:47 am
Comments
Komentiraj

Baš niki dan trevija san čovika u selo pa mi govori da su mu rumbali kučicu u polju i da su iz nje vazeli sve šta se za magnet lipi, jedino da nisu uspili odnit ono šta je bilo zavareno.
Ovi drugi govori da su i njemu tamo okolo Gajin provalili i brusilice, bušilice, motornu pilu
i ostalo sve ča su mogli nosit odnili, a ovi treči govori da su i njemu u polje u kučicu provalili
unutra puste cijevi i podupirači,a da ništa nije uzelo čak su vratili katanac kako je bija i da su ga sa drveton malo učvrstili da pari ka da ga nisu ni dirali.
Ovome nikome isto tako ništa željezno nisu dirali,ali je zato osta bez makinje za polivanje
(naravno bakrene) i još ništo sitno. Biče ovo koji finčukasti lopov, boji se da nebi kilu dobija pa on nosi samo one lakše,ali skuplje stvari. Je, je,a nikidan je jedan građanin iz našega sela osta bez prikolice.Govori da je sve obaša, nima di nije gleda i nije je nigdi naša, straj ga je da sad on ne ispadne kriv za sve ono šta su tu večer ukreli i sigurno mu prikolicu iskoristili za oto pribacit.

Sičan se naza jednu par godin kad je sa groblja nestala doti jedna vaza šta je bila od bronze, bakra ili mesinga. Par dan prije je puvala velika bura i otac mi je bija uvjeren da je onu našu vazu od bronce nigdi otpuvalo i par dan je on nju iska dokle nismo čuli da je i drugima od oti materijali nestala.A di je oni šta je urnu ukreja i u staro željezo za dobit dvadeset kun je odnija? Ili oni šta su crkvena zvona ukreli? Ili oni šta je iz kapelice
sv. Josipa ukreja brončanu bistu od tridesetak kili?

Šta se tiče prevaranat, nema čega se nečedu sitit.
Trenutno je jedna od glavni baz da van na vrata dođe mlađa ženska osoba (u drugome stanju) sa pričon da jon je došlo slabo i da jeli more dobit čašu vode. To se baš ovo lito dogodilo mome ocu i dok je on iša po vodu ova je ušla u kuču i krenila prema sobi, a u isti momenat san ja doša gori i pitan je diče,a ona je ništo promrsila i uputila se kroz vrata i išla ča,a otac za njon sa čašon vode gleda di ova biži. A meni je odma čudno bilo iz dna vrtla san sinja ovu šta ulazi i auto iz koje je izašla u kojemu je sidija tip i sa upaljenin motoron sta atento za odma pobignit. Nisan ja ni zna da je ovo u stvari bija prevarantski scenarij dokle nisan ovako ništo u nike novine pročita pa se odma sitija ovoga slučaja. Pa ima još oni šta se predstavljadu da su došli za telefoniju, vodu, oni šta ništo popišijedu, radidu ankete itd,itd jer ko zna čega čedu se oni sve još sitit,a šta nan nikad nebi na pamet palo samo da nas
moredu pokrest i na račun tuđe nevolje lagodno živit.
Znači triba širon otvorit oči starijima moramo reč da se zaključajedu nikoga nepoznatoga ne puštadu u kuče jer ko zna šta su ovi sve spremni učinit.

Ispeci pa reci:

One Comment add one

  1. Parapet says:

    a meni su s redine odnili sve do jednu cijev ča je bila za taklje od loz, lamarin ča je pokriva gnjoj od kokoš. nigdi ništa nije ostalo, i još su se na trotovar potpisali jerbo su učinili potribu totek…

Komentiraj

Prethodni post:

Slijedeći post: