Google
331

Tako se štedi gradski novac

Datum:November 11, 2021 10:45 pm
Comments
Komentiraj

Pari ka sitnica,ali kad se izračuna koliko se svaku godinu na plažama nadoda novoga žala kojega su tokon jeseni,zime i proliča rastrkali i u more povukli juga,bure,lebičade,garbinade…
Onda se oni koji o graskomen novcu vodidu računa ka i o svomen kučnomen buđetu,ponašadu na način ka šta to vidite na slikaman,kad prođe sezona,povučedu žalo do crte di more na određenomen području zna divljat,tako da doli ostane samo oni tvrdi dijal,pa onda oto žalo prid sezonu opet vratidu nazad…

IMG_1275

IMG_1277

Komentiraj