Google
Current category: sucurac

Triba ovo sredit da koga ne plesne struja

Datum:December 12, 2019
IMG_9240

Okrugli stol o bonbardiranju našega sela je iša u nikomen drugomen smjeru

Datum:December 6, 2019
IMG_7788

Vlak izletija sa štrike

Datum:December 6, 2019
IMG_8902

A je li ovi stup predstavlja opasnost?

Datum:December 6, 2019
IMG_8865

05.12.1943. u 15.05 sati bombardiran je Kaštel Sučurac

Datum:December 5, 2019
Slike-9548_edited-2-295x180

Bura je iskrenila bor

Datum:December 4, 2019
IMG_8773

Svaki dan me u selo pitadu kad če se više na staremu kanpanelu namistit ura?

Datum:December 2, 2019
IMG_8753

Pa kad če se ovo više dovest u red? Čeka se možda koja tragedija pa če se posli nje uvatit trčat?

Datum:November 30, 2019
IMG_8282