Google
251

Na početku Kaštili če se iskričat građevinski otpad,a na kraju Kaštili če se iskričat kompost ?

Datum:May 25, 2021 11:40 pm
Comments
Komentiraj

 

Ova dva dana uletija san u žestoke debate kad su ljudi pročitali i vidili kako su se jučera u Štafiliču na jednoj livadi-budučemu mistu za odlaganje komposta,kako je rečeno  naslikali Kaštelanski Gradonačelnik Denis Ivanović  i šta je kod ljudi izazvalo poprilične nejasnoče, zašto je uz bok našemu Gradonačelniku, bija i kandidat za gradonačelnika Splita Vice Mihanović??

Pa je, kako se moglo vidit, čut,pročitat…upravo Vice Mihanović sudjelova u predstavljanju i pojašnjenju  projekta izgradnje kompostane u Kaštel  Štafiliču i svima je nejasno u kojoj funkciji je kandidat za gradonačelnika Splita tu ne samo bija,več i o toj kompostani čak i govorija,objašnjava?

A po tomen, kad je več on bija,pitadu se sugovornici,a zašto onda i drugi kandidat, Ivica Puljak isto tako nije bija?

I opet se ljudi pitadu,kako je Gradonačelnik Ivanović reka da je u dogovoru sa okolniman gradoviman došlo do ideje da kompostana za ovo područje bude u Štafiliču,pa kako su promatrači sa strane-građani Kaštili mogli primijetit,a zašto onda uz Mihanovića nisu bili i svi ostali kandidati ka predstavnici  gradova iz okruženja koji su u projektu aglomeracije uključeni u ovi projekat, kojega je nositelj  Grad Kaštila?

E i kako san več u naslovu napisa,Na početku Kaštili u Sučurcu iskričat če se građevinski otpad iz cile županije,a na kraju Kaštili u Štafiliču iskričat če se kompost iz Kaštili i okolni gradov,a lipo,puno lipo,prisutni u raspravi su bili puni pohvala uz jedan vrlo zanimljiv komentar, kako su se zacrtani planovi,vizije budučnosti Kaštili počeli pomalo,ali sigurno ostvarivat…

I još ništo,bilo je i komentari,kako to da se naš Gradonačelnik prije prvoga kruga izbori nije sitija, pa predstavija ovi hvalevridan projekat za dobrobit naši Kaštili ??

Komentiraj