Google
338

Da di bi u selo triba doč oti treči polupodzemni kontejner?

Datum:September 16, 2022 10:01 am
Comments
Komentiraj

Govoridu mi u selo kako su na portalu pročitali da je direktor Zelenoga i Modroga reka da če kroz petnajestak daan i treči kontejner u užemu dilu sela bit ukopan,pa mene pitadu,da di je to treče misto?

Nikidan san ništo oba tome pisa i ništa novo ne mogu reč,jer ako je to istina,a mjesni odbor nije odlučiva o toj trečoj lokaciji,onda je niko na svoju ruku donija odluku i oviman reka lokaciju di da ga smistidu.

Moja je preporuka da čekadu formiranje novoga Mjesnoga Odbora s kojin čedu se dogovorit za oti kontejner-kontejnere,a ne da kasnije budedu činit dupli posal…

A evo na, ponoviču oti text od nikidan u kojemu san međuostalin i oba tome pisa:

Naslov
Da šta oni bager kopa na početku Varoša,a nije ni za potribe vode ni kanalizacije?

Postavio:admin Datum:August 24, 2022 7:45

To ka mene pitadu,a ja bi ka triba znat,jerbo san u Mjesnomen Odboru.
A da,inače smo mi tamo o svemu obaviješteni,ali eto,slučajno oba ovomen zašto se ovde kopa znan.
Jema večč,a bilo je to ove zime kako smo iz MO-a nji dvoje iz HDZ-a presjednica,njen zamjenik i ja,zajedno sa direktoron i još jednon osobon iz Zelenga i Modroga malo prošetali kroza selo i vidili di bi se po mogli ukopat ovi polupodzemni kontejneri,a pa je logično bilo da bi to moglo bit tamo di su več kontejneri,ispod stare škole,kraj one funtane bez vode,drugo misto opet di su i dosad bili,na početku Varoša di se ove dane kopa,s tin da če bit sa južne bande zida,jerbo je tote Gradsko zemljište,a problem je sa trečin kontejneron,oni da bi ga smistili na Rivu di su i ovi sad,a ja san protiv toga,jerbo zanemarimo sad more koje če bit problem,a oni objasnili kako če to betonon sredit da oto ukopanoga kontejnera neče ni osjetit,več gledajmo problem koji čemo imat da če oto ukopanoga kontejnera koji se više neče moč micat,bit nasrid Rive,a ovo je sad prava prilika da ote kontejnere sa Rive maknemo ča i pokaza san jin lokaciju di bi to mogli izmistit,a oni da če o tomen razmislit,jerbo oti kamijon ča če praznit ote poluukopane kontejnere je ništo veči radi dizalice.

E i onda se nakon nikoga vrimena na sastanku od MO-a,presjednica obratila baš meni,da kako su iz Zelenoga i Modroga razmotrili lokaciju i da bi ona bila nezgodna zbog kamijona i da jedina lokacija koja dolazi u obzir je ona doli na Rivi.
Ma čekaj malo,ovo je sad prava prilika da oto kontejneri maknemo sa Rive ča,a Vi ste u razmišljanju da se tote kontejner ukopa,a dosad kad bi bile fešte oti kontejneri bi se makli,jerbo su na kola,a sad če svi u smradu stat,to je jedno.

Drugo,najvažnije,izradili ste puste projekcije uređenja ove naše nesritnje Sučuraške rive,po njima bi se od postoječega prema zapadu to tribalo nasipat more nakon čega bi se dobija jedan veliki trg,a oti kontejner-i bi onda bili smišteni nasrid otega trga pari mi kako se gleda samo trenutno rješenje,a u budučnosti šta bude,zar nan baš toliko pritičedu,pa bi sad u ti posal usuli ko zna koliko pinez,a onda oto kasnije izmištali?

A na to kad san spomenija kako bi po projektu tote triba bit veliki trg i oti kontejneri bi ostali nasrid sride njega,presjednica je rekla,asttii,ko zna kad če to bit?

Ajde baš fino,da ni Vi u stranci baš ne virujete u tako brzu realizaciju otega projekta…

IMG_9694

Komentiraj