Google
464

E i sad san ja ispa lažljivac

Datum:September 17, 2022 5:05 pm
Comments
Komentiraj

 

Kako? A lipo,samo zbog toga šta san bija glasnik,a nikako se naučit pameti da njiman ne triba virovat.

A ča san ja bidan kriv,samo san reka ono ča su nan rekli,a pošto smo mi u MO izabrani od strane građani našega sela,onda je naš zadatak da to stanovniciman našega mista i prinesemo.

Znan,znan,napisa san dosad koliko besid,a Vi neznate niti oba čemu govorin,pari ka da sam sa sebon pričan,a pa i govorin sam sebi,biče mislin da ču vako,kad sam  sebi ponavljan,doč pameti i da više neču padat na ote njiove baketine…

O čemu se radi,a oba tomen kako je nikidan po neznan koji put izaša novi nazovimo ga datum,kad bi se ovo naše nesritnje Rive počelo uređivat,pa smo dobili informaciju kako bi to tribalo bit u prvomen kvartalu 2024g.,bome,a ča je reč da je priskočilo 2023g.?

U ovoj ne tako davnoj prošlosti najpri nan je tamo pri kraju 2020g. Dogradonačelnica Matok Bosančić  rekla kako bi se prva faza,nasipanje žala okolo devetnajst metri u more za učinit plažu u dužini od Sokolane do crikve tribalo dogodit možda krajen 2021g.šta naravno nije,a nije ni moglo,jerbo MO nije donija nikakvu odluku oba timan projektiman,a i dogradonačelnici san reka kako bi prije bilo kojega usvajanja projekti tribalo učinit Zbor građana koje bi se,kad se o pitanju uređenja obale radi i te kako tribalo pitat i mišljenja uvažit,ipak se dugoočekivano uređenje ovoga dila obale radi zbog nas,stanovnika našega mista.

Pa je onda sljedeči i to službeni datum uređenja naše rive,zašto službeni,a zato jerbo upravo gledan u njega-zapisnik sa 21.sjednice Viječa mjesnoga odbora  koja je održana  19.01. 2022g. di u točki 3.međuostalin piše kako bi prva faza fizički radov od Sokolane do župne crkve tribala započet u jesen ove godine,naravno na toj sjednici san odma reagira kako su prozirni jerbo to idedu činit zato jer su u deveti misec izbori za Mjesni Odbor i još san pita kako je neko donija tu odluku o početku radov,kad MO još uvik nije donija nikakvu odluku o projektiman?

E i onda je  nikidan u javnost izašla najnovija odluka, kako če se sa uređivanjen Sučuračke Rive obale ili kako več to zovedu,počet u prvomen kvartalu 2024g. (ma čekaj malo,jesu li ono u proliče 2025.g. izbori za Gradsko viječe i Gradonačelnika) neznan di se donosidu te odluke,ali nan Sučuraniman je, jema več petnajestak godin više puna kapa ti odluk,projekti,obečanji… i ko zna čega sve,okolo ove naše nesritnje Rive,moremo se pofalit kako je ova priča duža od one o nevidljiviman radovima na Pelješkomen mostu,na kojemu se prije svaki izbori prisicala  vrpca za novi  početak radov.

 

Evo ovde doli, da se ne ponavljan u pisanju,text kojega san oba Rivi i razgovoru sa Dogradonačelnicon učinija u peti misec 2021.g.

——————————————————————————————————————————————-

Eto ja zasad toliko,a doli u nastavku evo text o uređenju naše rive-obale koji san napisa u peti misec:

Uređenje Sučuračke rive
Postavio:adminDatum:May 14, 2021 5:40 pm

Ovo kako su ove godine lokalni izbori opet se krenilo sa projektiman uređenja Sučuračke Rive i to ne samo rive,več projekat uređenja konpletne obale,naravno,ovde ne ulazi šetnica koja bi spajala Sučurac sa ostatkon Kaštili,nju su stavili po strani,ona ča bit neka tamo posebna tema,vrlo zanimljivo,isto ka da oti dijal ne pripada Sučurcu?
Ali dobro,uvatimo se mi sad ovega za šta su idejni projekti napravljeni,kad je nan iz Mo-a to bilo predočeno,meni je glavno pitanje bilo,kako se misli riješit naplavljivanje staroga dila sela, a dogradonačelnica koja nan je oti projekat predstavljala spremno je rekla,a da če se izgradit zid koji če priječit valovima da plave oti dijal,ali čekajte malo,koji zid u više od osandeset posto slučajeva dijal starega sela plavi zbog podizanja mora,a ne valov,pa se tako događa da Gospojska štrada koja je i sedandesetak metri daleko od mora,kad je more u podizanju,bude poplavljena,a to se događa kroz raštele koje služidu da kiša iz Štrade more u more oticat,a kako u Gospojskoj štradi,tako je isti problem u cilomen Getu.
A onda je dogradonačelnica rekla kako če se oti problem rješavat kasnije sa drugim projektom,sa sredstviman iz EU-a.

Naravno da nisan bija zadovoljan ovakvin odgovoron,stari projekat se napustija zbog toga kako su rekli,jer nije bilo predviđerno naplavljivanje i čini se novi projekat i opet nije valjano riješeno naplavljivanje starega dila sela?
Umisto da je projekat baziran upravo na problem naplavljivanja koji bi bija prioritet jer ljudi više ne moredu ovako živit,uz ovi projekat radit če se kad bude,neki drugi projekat za oti problem riješit,a znate šta je nama pridočeno ka prioritet,a prva faza ovega projekta bilo bi uređenje obale od Sokolane pa do crikve di bi se u sklopu toga nasipalo more sa žalon i u toj spomenutoj dužini učinila plaža koja bi se nasipala u širini od nekih spomenutih devetnajst metri širine i to bi krenilo u realizaciju krajen 2021 godine?

To je nama bitno,a to ča če u međuvrimenu ljudi ča stojidu u staromen dilu sela i dalje živit u straju i ko zna koliko još puti poplavit,nema veze.
Naravno,mi ča smo tote bili prisutni,a pripadali smo opoziciji u MO-u smo bili protiv ovakvoga projekta,tili smo da prioritet bude najpri sređivanje problema plavljenja starega dila sela,a i pošto se donosi ovakvi veliki projekat u naše selo za sljedeči šezdesetak godin,onda smo zahtijevali da se sazove zbor građani di če stanovnici našega sela reč šta oni o tome svemu mislidu,naravno,od strane oni ča su na poziciji dobili smo odgovor da to nije potribno,da bi to onda prolongiralo zacrtani početak radov,sve skupa bi se rasteglo,a znate ča,strpljivi smo mi Sučurani i kad se moglo ovoliko čekat,a onda nan ništa ne znači prolongiranje za još koje vrime samo da se to sve napravi kako triba,jerbo ko smo to mi ili Vi i svi ostali koji su u ovomen projektu,mislite da možemo u misto stanovnika našega sela samostalno odlučivat,ja se nikako ne osječan niti pametnim,niti sposobnin,niti bi tija odlučivat o nečemu šta Sučurani desetlječiman čekadu,a šta če koristit generacije i generacije iza nas,jer upravo su stanovnici ovega sela,oni koji če koristit oti prostor,jedini kompetentni da donesedu odluku kako bi tili da to u budučnosti bude,nikakve straneke,mjesni odbori ili ča ja znan ko sve,a oni ča čini projekte,kad sasluša ča stanovnici ovega sela o tomen jemadu za reč,to uklopi u projekat ili na licu mista ljudiman objasni da to nemore ovako,nego možda onako,jer na posljetku,a za koga se to sve radi,nego za građane našega sela,koji če oti cili prostor i koristit.

Evo npr.jedno od pitanji koje san tote postavija je bilo i to da jesu li u projektu predvidili stazu za bicikliste,rolanje…,a odgovor je bija da nisu,eto vidiš,činimo sad novu Rivu,uređivat cjelokupnu obalu od Lučice do Jugovinila,a to se nije predvidilo,eto,a ko zna koliko bi sve bilo upiti i čak rješenji,koje bi ljudi odma predložili kad bi se oto zbora građani učinilo,a pogotovo od ljudi šta doli ,tika uz more stojidu,jerbo se spominje da bi se promet odvija jednosmjerno,pa se tamo di je banana spominje možda niki kružni tok,a pogledajmo koje je samo probleme stanovniciman u donja Kaštila uzrokovalo to šta su uz more od dvosmjerne ceste,zbog parkirališni misti učinili jednosmjernu ulicu,a npr.zbog toga kroza donja Kaštila uz more iz pravca istoka prema zapadu,niti biciklon ne moreš vozit,jerbo si u prekršaju zbog jednosmjerne ulice kojon od Novoga do Lukšiča moreš samo vozit od pravca zapada, prema istoku,e i onda da mene pljucadu po selu,kako san i ja diga ruku za tako ništo,e neš,ne.Neču puno duljit,a moga bi do sutra pisat,jerbo jeman šta…

Ali amo mi vidit šta se to po otiman idejniman projektiman sve misli učinit,znači,onu namo uvalicu između jugovinila i sokolane ostavit če se za izgradnju lučice o kojoj se več odavna govori,ča oče reč da nije obuhvačena ovin projekton,na sokolani nigdi doli di se sad ljudi kupadu ide nasipanje,koliko neznan,a tote se misli učinit jedan morski bazen,dalje,sad idemo od sokolane put crikve na kojem prostoru če se nasipat žalo nigdi okolo devetnaest metri širine u more i učinit plaža i to da bi, kako sad stvari stojidu, tribalo možda počet krajen 2021 godine?

Amo dalje,Riva i šetnica,da bi se učinila sa nikin umjetnin kamenon,naravno,odma smo se uzbunili na to umjetni kamen,di san se ko maka,meče se prirodni kamen,a zašto je nikomen pa na pamet umjetni kamen,neman pojma?
Tamo od mula prema zapadu,pa tamo nigdi prema sjeveru u pravcu sredine zgrade u kojoj se nalazi banka bi se nasulo more i učinija niki ka novi trg,nazvan brce,ma koje brce,odma san reagira,ovde u nas nikad nije bilo brce,zašto niko u startu to oče nazvat brce??
E pa sad idemo dalje,uza oti zid ča bi se radija zbog valov, od Mula do banane,spominje se da bi se tote parkirale i aute,isto tako parkiranje se spominje i na Bistrici,ka i kružni tok tamo nigdi di je banana i onda bi se dalje,kad bude,uređivala šetnica prema području Lučica,a tamo na istoku od Lučice,učinila marinica ili lučica za brodice?
Znači ovo na Lučici je sad več druga lučica za brodice,a isto tako južno od Bistrice u idejnomen projektu jemamo i treču lučicu ili je na tomen mistu moguč umjetni otok?

Od Mula do banane da bi u moru bilo predviđeno za komercijalne vezove,neke jedrilice,jahtice… i da bi se zbog toga oti dijal financira zajedno sa Županijom?
Šta se tiče same rive,iako se to more vidit u nikiman reklamniman materijalima,čak i na promotivnomen videju šta je učinjen za Dan grada,lučice po svemu sudeči na Rivi nebi bilo,šta se npr, i ja sa otin slažen,ali isto tako san pridložija da Riva ne smi ostat bez brodic,sviman če bit interesantno svoje brodice u lučicaman držat,ali koja je to riva u malomen mistu koja nima brodic,to bi bilo onda sve nikako ka sterilno,bez šušta i gušta,triba stimulirat one ča čedu brodice uza rivu vezat,ne da oni plačadu vez,več njiman triba plačat di čedu tote brodice držat.
Kako bi i di bi aute prolazile i dokle odile,ostaje malo zbunjujuče?

Evo san ja onako u kratkiman crtan ovde to napisa.

Moje mišljenje znate,jedino zbor građani more donit odluku o ovakvomen projektu.
Bi li ovakvi projekat same Rive u njenom središnjemu dilu, na veliko prominija vizuru našega sela,bi li naše malo misto s ovakviman promjenama, izgubilo štih – dušu ovega malega mista?

Naravno,sad če bit oni,nevalja kad se ne radi,a sad kad se ništo ide napravit,pa jin opet ne valja.
Evo ču van sad doli meknit i slike,kad nan je to lani pri kraju godine pridočeno,slikava san i pita,je li mogu to objavit,pa san dobija odgovor,da je to u povojiman pa eto i ovo je samo prezentacija… a,dobro,ali kako se ote slike več odavna u razniman promotivniman knjižican,novinan,čak i na reklamnomen spotu Grada ča je učinjen u treči misec moredu vidit,onda ču ji i ja meknit.

Ukucajte Promotivni film povodom Dana grada Kaštela 2021 godine i na 4 minuti i 42 sekunde morete čut i vidit šta če se u selu radit,a mene malo brka zašto su stavili sliku na kojoj se vidi marina-lučica smištena na Rivi kad se reklo kako se takva ideja napustila????
Inače MO nije i ne more donit nikakvu odluku o ovakviman projektiman,jer MO Sučurca nima svoga predsjednika,jer je isti jema več četrnajst miseci smijenjen,a novoga nima.
Ova prva slika-projekcija uređenja Sučuračke obale šta čete doli vidit jema biče več okolo šesnajst godin

Komentiraj