Google
168

Samo nan još potres fali

Datum:October 7, 2021 10:30 pm
Comments
Komentiraj

Malo smo ovi zanji,još malo pa dvi godine od ovo korone snervani,kako govoridu stručnjaci,psihički bolesnika biče ka u priči,ali ne tribadu nan oni govorit,vidimo to iz dana u dan,a i inače kad trese,ljudi u onemu momentu su ka muve bez glave,jema i oni(u manjini) šta su u timan momentiman stentani i neka to sve skupa,sriča malo traje(iako pari ka da ure prolazidu)oti stentani u to kratko vrime sve po pe-esu učinedu i uzmedu sve sa sebon ča u timan momentiman sa sebon triba jemat(pogledati priručnike u slučaju potresa) ako jin je daleko za izač vanka,onda se smistidu na mista koja su isto tako navedena u određeniman uputan kad su potresi u pitanju…

A s druge bande jemamo one šta jin najpri nije jasno ča se događa,pa navikli na mine u kavi,prolasciman razni promijetali ča činidu buku i trešnju itd.,najpri krenedu u eliminacije,a kad svatidu da oto šta čujedu nima veze sa otin šta su mislili da je i još jin u sput po kuči počmedu stvari „šetat“,e onda svatidu da se to ustvari radi o potresu,zavlada panika ne znadu di če pri, počme se po kuči urlat,zvat i vikat potreeess,kukat i ajmekat kako se trese ,pa onda u ovemu svemu i oni najokorjeli nevirnici počmedu zvat one sa neba da nan budedu u pomoči,a u tomen svemu stojidu na srid sride kuče ili stana,jerbo u panici jin uopče ne pada na pamet da bi, ako more, triba vanka iz kuče izletit,ako ne, onda se smistit na koje od misti, koje stručnjaci za u slučaju potresi, pridlažedu.

A onda kad se sve smiri,e onda se svi gledadu,razgovaradu,govoridu,a je lipo treslo,a je dugo trajalo,parilo je ka vječnost,a lipo je opizdilo,ovo če učinit veliku štetu…
Pa onda svi zovedu na mobitele,zove se ovega i onega,razmjenjujedu se priče ko je di i kako oto potresa doživija,komentira se po društveniman mrižan,svak sa svojon verzijon,kad pojedine čuješ,pročitaš šta su napisali,onda se pitaš,a di san onda ja to bija,okričedu su se razne internetske stranice koje od velike navale ne moreš odma ni otvorit,pa onda opet,asti ko zna zašto se ne more otvorit,ko zna ča je sve srušilo,opet panika,a nikako se sitit da biče od navale na pojedinu stranicu, ova trenutno blokirana…

I fala Bogu,žrtav nije bilo, veliki štet nije bilo,ali ča je,je lipo nije bilo,ja san taman iša da ču upalit konpjuter za čako pametno na stranicu meknit,kad je počelo trest i lipo je treslo,(pa san odusta)je su oni sad rekli da se i pri nikoliko godin ovde u nas ovako čutija,ali san ja sigurno onda bija diko vanka,jerbo bi sigurno bija zapantija,a ovi me podsječa na onega ča san ka dite čutija 1979 godine kad je bija potres u Crnoj Gori,sičan ga se ka da je jučera bija,kad mi se luster u sobi puno lipo ginga.
E i sad,ka i uvik u nas posli potresi,javljadu se razno razni stručnjaci i zamisto da smiridu situaciju,oni nadolijedu ulje na vatru, isto ka da se natječedu,pa na razniman televizijan,radijiman u novinan,na portaliman… moreš čut kako je Dalmacija trusno područje i…
Moguči su potresi od …
Ako bude te jakosti koje se predviđadu onda su moguče …
Pa je moguče da…
Reče koko,a šta je sad ovomen,zamisto riči meče nike točkice?
A ča bi sad triba,ponavljat ono šta su oni rekli,napisali,razniman slikan prikazali,pa ču i ja sad okolo s otin ljude strašit.

Ljudi moji biče šta bude,protiv prirode se ne more,a ja ču samo reč ono ča san odavna od jednoga stručnjaka čuja,da je ovde ispod nas tupina koja se u ovakviman situacijan ponaša ka prirodni amortizer.
Je li to istina ili nije,neznan,ali znan da ja u to virujen,jerbo u to želin virovat! Eto.

A stručnjaci neka govoridu oba tomen šta u slučaju potresa triba činit,kako se triba ponašat…

Komentiraj