Google
366

Sveta Lucija

Datum:December 14, 2019 11:41 pm
Comments
Komentiraj

Puno nji i nezna za ovu malu crkvicu o Svete Lucije,ali ti ne dadu gušta pa onda kroz razgovor očedu ispipat za doznat. A ka da je teško lipo reč neznan i gotovo.
Crkvica je to,ustvari kripta, šta se nalazi točno ispod katedrale o Svetoga Duje,a do nje se dolazi sa južne bande katedrale pa se sađe niza skale i sa jednin uskin hodnikon dođe do crkvice u kojoj se nalazi mali oltarič sa kipon Svete Lucije koja je zaštitnica slabovidni i slijepih zbog toga šta se govori da su joj u mučenju izvadili oči. U ovoj maloj neobičnoj crkvici odma sa live bande nalazi se jedan izvor sa vodon koja se smatra čudotvornom,a posjetioci rukama koje su smočili u vodu prilazidu priko očiju,a puno nji ulije vodu pa je nosi doma tako da jema oni šta ulijedu u one male bočice od parfemčiča, oni šta ulijedu u boce od po litre,od litre,dvi litre,a jema i oni šta cilu demijanu napunidu.
Znan kad san bija dite pa i do naza par godin unutra je bilo puno šterik,dok više toga nima nego se sad palidu vanka. Puno nji se pita zašto,a zato jerbo i ovako  nikiman unutra fali zraka, jer je to mali prostor u kojemu bude krcato svita,a morete zamislit kako je to kad je unutra bilo na iljade upaljeni šterik,ljudima je dolazilo slabo.Ova crkvica Svete Lucije svoja vrata otvara jedan put godišnje,dok ostali dijal godine stoji zatvorena.

Znate li  da se dani od Sv.Lucije do božiča budno pratidu  jerbo oti dani predstavljadu misece u sljedečoj godini i kakvo vrime bude na određeni dan,takvo bi tribalo bit u tomen misecu.

Na Svetu Luciju se sije Božična pšenica.

Slike 20142

Slike 20134

Slike 20132

018

014

008

001

Ispeci pa reci:

Komentiraj