Google
200

Turisti biciklisti u Sučurcu

Datum:September 24, 2021 11:55 pm
Comments
Komentiraj

E da su kojon sričon stacionirani u Sučurcu,niko se još nije sitija da bi se u selo mogle učinit kvalitetne biciklističke staze sa edukativniman odmorištiman,ča oče reč povijesniman lokacijan,bilo da su to brdsko planinske,oli gradske staze,a sičate li se kako su doli u Kaštila uz more još dvi iljade i osamnajeste od dvosmjerne ceste učinili jednosmjernu,tako da oni šta biciklon gre iz pravca istoka prema zapadu od Lukšiča do Novoga je u prekršaju,jerbo vozi zabranjenin smjeron.
Stvarno zanimljivo,a u bilomen svitu cikloturizam je u velikomen zaletu,cikloturisti jema okolo šezdeset milijuni,a trošidu i do trideset posto više od ostali turisti,a ovo ča su došli u naše selo je samo zato ča smo jin poslužili ka tranzit,jerbo su bicikle mekli na krov od konbija,oni-cikloturisti seli na vapor koji ji je najvjerojatnije odveja do nikoga otoka di če jin dovest bicikle trajekton i onda če dalje nastavit sa svojin cikloturistiranjen…

IMG_8664

IMG_8663

IMG_8662

IMG_8666

IMG_8672

A evo šta san još tamo 2018 pisa oba biciklistiman,jednosmjernin biciklističkin pravcon uz more kroza Kaštila…
Naslov:
Svi oni koji idete biciklon učinit đir kroza Kaštila dobro pazite kud grete da nebi platili kaznu
Postavio:admin Datum:May 29, 2018 8:30 pm

I tako ja u prošli četvrtak seja na biciklu i ka ča san to svi ovi dvajstipet godin sa ovon biciklon činija (prije sa ponicon),a to je da doli od Gomilice lipo vamo i tamo vozite uz more sve do Štafiliča,sve do toga prošloga četvrtka kad san doša blizu Palaca i policajac koji je doli na južnu bandu ceste razgovara sa jednin bicikliston,nije doletija isprid mene sa onon,od milja nazvanom lizalicon.

Sta ja.Dobar dan,dobar dan,a je li znate ča ste napravili pita on mene,a znan,gren zabranjenin smjeron,a on če na to meni,a je li znate da Van je kazna za to dvi iljade kuun,e to nisan zna,ali,čekajte malo,pa zašto se biciklon ne more put tamo,nisan u auti,na motoru,nego sa nečin na nožni pogon,a na to če policajac meni,Vi ste sudionik u prometu i kao takav morate se pridržavat prometni znakov i propisi,a ovo šta san pita da zašto se više ne tolerira šta biciklisti ovde obalon vozidu zabranjenin smjeron,policajac mi je odgovorija,a zamislite sad da na nekoj okuci biciklista dođe malo brže,a auta odo tamo isto tako i neizbježno je da biciklista neče baš lipo proč,a dobro,recite Vi meni,a zar nisu u opasnosti i šetači,roditelji sa malon dicon u koliciman,jerbo su i oni ti koji idu prema auti jer ima dionic di ne moredu na druga mista osin ceston odit,a stvarno jema par lipi okuk di doletidu aute,npr.kraj Viturija,Rušinca…,a on sliježe ramenima,ja samo provodin propise,reka je,a dobro,sad ja opet nastavljan sa pitanjiman,mogu li da izbjegnen kaznu vozit tamo doli na rivu di gredu pješaci,e ne mogu ni tamo,jerbo nije označeno za bicikliste,a recite mi onda,ča se tiče vožnje kornižon na Kaštelanskoj cesti i tu ste isto u prekršaju,govori on meni,dobro,u prekršaju san,a baš kad san odija nizdol dijal puta zbog ne nivelacije korniža vozija san ceston uz desni rub i jedna auta ča me mimoilazila prošla mi je dvadesetak centimetri od pedale,pa san se brže bolje popeja na korniž i nisan s njega sve do Naselja salazija,a koji je to samo doživljaj kad vaz mimoiđe čako veliko,poput autobusa ili šlepera,a dok san s njin priča on je cilo vrime zaustavlja bicikliste i upozorava ji da gredu zabranjenin smjeron,oni stariji bi se fermali,a za dicon je triba vikat,a oni bi u vožnji rekli dobro je i manili rukon,a ova jedna žena,biče tridesetak godin,zaustavlja je policajac i govori,znate li da idete zabranjenin smjeron,koji zabranjeni smjer,gleda žena začuđeno okolo,biče mislila da je diko skrivena kamera,od uvik ona prolazi ovde i nikad nije bilo problema i da zašto ne more proč,a policajac njoj govori kako je postavljen znak zabrane prolaza koji isto tako važi i za bicikliste,jer su i oni sudionici u prometu,pa je priupita,da bili ona kad vozi biciklu stala na semaforu kad je crveno,a bi,govori ova,eto vidite,govori policajac,tako i ovi znak zabrane tribate poštivat,ali ona ide tamo do one druge ulice di stoji,pa kako bi ona sad mogla doč do doma,a ili se spustite sa bicikle i dalje nastavite tako da je turate u ruci ili se vratite nazad,pa ajte kojin drugin puten,a dobro,okrenila se i vratila nazad,a ja san zamisto te opcije vazeja biciklu u ruke i tako je vozija do onega ulaza do Palaca pa san se sa onon ceston kojon smo odili do diska popeja put ceste i nastavija do Staroga di san se dalje,do Apola vozija stranputican između kuč.

I sad ja vako pričan ljudiman,a oni me blido gledadu,puno nji misli da ji zajebajen,a znaš ča,a eto san ti ja reka pa ti sad čini ča te volja,pa san tako uz priču doša i do podatka da se doli uz južni trak ote ceste ča se pruža uz more činidu rige za parkiralište koje če se naplačivat,a ovi par liti bi kroza Kaštila učinilo da promet gre jednosmjerno iz pravca Štafiliča prema Sučurcu,dok če jema bit sad to zbog ovi parkinzi to ostat za stalno.

An tako,a to je ono ča se bilo moglo pročitat kako če ona odmrznuta firma Zeleno i modro učinit nova parkirna plačajuča mista,ma baš su se lipo sitili,a ma kako se nisu sitili ka ča to u drugiman turističkiman mistiman činidu,nasut pojedine “otoke”,pa tamo učinit parkiralište,a ovu Bogom danu cestu uz samo more od jednu četrnajestak i više kilometri,uvjetiman kojima se malo koji grad more pofalit prepustit roleriman,skejteriman,dvokolican,trokolican,biciklan…,ali ne,turisti kad dođedu u Kaštila bičedu prisiljeni,zamisto uz more,biciklu vozit na cestu skupa sa autobusiman,jerbo če jin doli naplačivat kazne,a cili svit sve čini za bicikliste,cikloturizam je toliko u expanziji da se puno brzo približaje sektoru kruzeri,koji imadu kružna putovanja po Evropi,biciklisti jema okolo šezdeset milijuni,a takozvani cikloturisti trošidu i do trideset posto više od ostali turisti,a sredine sa povoljnijom klimon tako mogu i bitno produžit turističku sezonu,a šta smo mi u Kaštiliman dosad za bicikliste napravili,(osin ove zabrane)ama baš ništa,imamo korniže za pješake koji se protižedu cilon dužinon Kaštili,a koji su dovoljno široki za podilit ji tako da ji moredu koristit i pješaci i biciklisti,a ka prilog tomen vidičete sliku iz Gospiča koji je tako ništo napravija sa puuno manjin-užin kornižon od našega,a isto tako,dokle su drugi več odavna svatili da se i na biciklan more zaradit i krečedu od nule i činidu pute za bicikliranje,Kaštila opet ka malo ko,jema puteve kroza Kozjak koje fala Bogu več odavna jemamo,ne triba zato trošit,ali eto, mi čemo,slušan to več nikoliko godin čekat da nan to sve okolo biciklistički staz Županija napravi…a mi puštajmo da nan pinezi gredu na druga mista.

Uglavnon ča se sad jedino more napravit sa ovin novin problemon zbog kojega biciklisti uz more kroza Kaštila ne moredu vozit od istoka prema zapadu,jerbo su u zabranjenomen smjeru?
A to da kako su se učinile crte za parkiranje aut sa južne bande,tako učine riga koja če označit koridor u širini od bar po metra sa sjeverne bande i sa znakoviman naznačit da je oto misto za bicikle,tako da ne budedu u prekršaju!!!! Dobro,ovo san ja ka lajk napisa,sigurno če oni smislit ništo bolje od ovoga.

Ovako to izgleda sa parkirališniman mistiman:

051

124

A ovako su to napravili u Gospiču na uskomen kornižu:

060

A vidite u nas širinu korniža:

017

 

Komentiraj

Prethodni post:

Slijedeći post: