Google
356

Gradonačelnik Ivanović u razgovoru sa stanovniciman Sučurca

Datum:September 19, 2023 2:50 pm
Comments
Komentiraj

Lipo je to da je Gradonačelnik Ivanović doša u naše misto za vidit šta građane našega sela tišti i da je govorija suradniciman sa kojiman je doša da to u teke sinjadu,pa da če se vidit na koji način to riješit i dobro bi bilo kad bi se oto ča se more i riješi,a sad čemo upotrebit ono famozno ali,dakle, ali,onda če to pokazat kako Mjesni Odbori, iako je Gradonačelnik otu večer na pitanja građani na Mjesni Odbor puno toga uputija,uopče nisu potribni,jer dosta toga šta su građani pitali,u dosadašnjiman zapisniciman prošloga i novoga saziva koji se šaljedu u Grad,more se upravo to pročitat,a pa če se nametnit logično pitanje,zašto se to do sad šta je MO posla da se triba sredit,ignoriralo,a sad kad su građani pitali,to sredit,znači,ukinimo onda Mjesne Odbore i prakticirajmo ovakve sastanke sa gradonačelnikon,uštedit čemo lipo na troškove koji se učinedu za izbore,a ote pineze lipo kanalizirat za čako pametno učinit,naravno,ovi moj prijedlog odma zaboravite,biče to ka ča je i dosad bilo,jerbo triba zadovoljit formu,a ja ču evo u kratkin crtan,za one ča nisu bili,provat prikazat kako je to otu večer sa građaniman i Gradonačelnikon bilo.

Postavljeno je pitanje o postavljanju zebri,osoba koja je o tomen govorila konkretno je napomenila kako nedostajedu pješački prelazi na potezu od ranpe do vatrogasac,pa je Gradonačelnik pita ima li mista za to napravit,ova rekla ima,pa je reka svojima da neka to zapišedu,izače se na teren i kad se snimi situacija,to onda sredit,a zanimljivo je kako još od prošloga saziva Mjesnoga Odbora,pa biče sad i četiri godine,točnije u zapisniku od veljače 2019,godine stoji oti prijedlog (ja pridložija) da se zebre učinedu kraj Tomija,kraj Konzuma,kraj vatrogasac i još doli na Kaštelanskoj,di se dolazi iz pravca puta Kroz Blata,(iliti ga za one koji neznadu o čemo pričan,to je na Kaštelanskoj cesti kad se ide iz vrtiča Sunce moje malo) i govorin ja to gradonačelniku da smo mi na problem oti pješački reagirali u ovomen,ka i u prošlomen mandatu Mjesnoga Odbora,našto mi je on reka kako se nečemo sad vračat u prošlost,ali očemo,pa san nastavija,bili smo na sastanak na petomen katu i na ovi prijedlog o zebrama,gospon Čagalj koji je ovde prisutan reka je da če se to riješit,samo da mu presjednik MO-a na terenu reče di mi to mislimo da se nacrta i evo, do dana današnjega od toga ništa.

Pa su se onda javili građani po pitanju oni kontejneri šta su ispod stare škole,smeča jema svugdi okolo,a smrad je nepodnošljiv,dobro bi bilo da je ovakvi sastanak malo češče,jer evo danas se to sve lipo raščistilo,“da moreš sa poda jist“,rekla je jedna od stanarki,pa su nastavili,kako su jema več oho ho vrimena poslali na Zeleno i Modro dopis sa potpisima okolni stanari u kojemu su opisali problem koji je prisutan od prvoga dana od postavljanja polupodzemnoga kontejnera,a nikakvi odgovor nisu po tomen pitanju dobili,niti se stanje na terenu prominilo,a pa su tako i Mjesni Odbor oprali i to sa pravom,jer su i nama tribali isti ti dopis dostavit,a da to nisu ni do dana današnjega uspili napravit,neznadu uopče kako doč do MO-a,kako s njin komunicirat,tili su nan dostavit kad budemo imat sjednicu,a pa su mene onu večer kad je bija Mašo šef (01.07.) pitali kad čemo imat sjednicu,pa da nan oti dopis napokon predadu,a ja san reka da neman pojma kad če je presjednik sazvat,ali neka ne brinedu,ja ču jin se kad sjednica bude,javit,pa da moredu doč,javija se i Gradonačelnik,pofalija ovi novi Mjesni Odbor kako se redovito sastajemo?on cilo vrime dobije naše zapisnike,gledan ja ča Gradonačelnik govori,a pa i ja san u tomen MO-u,trljan oči,mislin da sanjajen…,a pa san se opet javija,ma čekajte malo,o čemu Vi ovde govorite,a pa mi se nismo sastali više od četiri miseca,a u poslovniku nan stoji da sjednicu moramo održat najmanje jedan put u tri miseca,a to kako redovito dobije od nas zapisnike isto je smišno,jer smo zadnju sjednicu imali 11.05.,a zapisnik od te sjednice još nije poslan prema Gradu,jedino,ako ja neznan da je,a triba bi znat da je.

I onda je Gradonačelnik pozva direktora Zelenoga I Modroga da jin objasni,ajde nisu ti ovo Rudine,ovo je Sučurac,reka mu je Gradonačelnik,pa je tako Lučić objasnija kako ne triba postavljat dodatni polupodzemni kontejner za mišani otpad,jer ovi sadašnji zaminjuje pet oni kontejneri od pri,a nji je onda bilo tri i da če sve učinit da se ovakva situacija poboljša.
Isto tako postavljeno je pitanje kad če napokon doč na red sređivanje nereda šta se tiče parkiranja na bivšoj stanici od Duje,jerbo pojedinci tote parkiradu ka da su sami na svitu,a i puno puti se dogodi da nedaj Bože požara, ni vatrogasna auta ne bi mogla tote proč,tribalo bi potegnit crte di se more parkirat,Gradonačelnik je reka da triba vidit kome ti prostor pripada i da če se to riješit,a zar ja triban opet ovde Vama sad napisat kako se i o ovomen problemu u prošlomen,a i u ovomen sazivu MO-a govorilo i u zapisnike stavilo,ovo ja sad ovde pišen,nisan tamo govorija,da nebi ispa dosadan.

Pitanje je bilo i o tomen kako teški kamijoni prolazidu našin selon,a postojidu znakovi zabrane i na Magistrali 5t i gori na fabrici-Kaštelanskoj cesti 7,5t,kako je zabranjeno prema selu vozit i zašto niko ne poduzima ništa jer u Starčevićevoj ulici,di je gusto naseljeno isto tako i kamijoni sa prikolicaman,šleperi…nesmetano prolazidu,a pa je gradonačelnik reka da su se obratili policiji i dobili nekakvu odbijenicu,a sa druge strane je postavljačica pitanja rekla,a pa pošaljite opet,pa čemo opet dobit odbijenicu,a onda opet ova osoba govori,šaljite cilo vrime,pa se Gradonačelnik na to nasmija,a ovu je to iziritiralo i išla je ča i rekla nama ča smo tote sidili,nima od ovoga ništa,čista farsa… Triba li naglasit kako se o prometu teški kamijoni ča prolazidu kroza naše selo govorilo i u prošlomen sazivu MO-a i zapisnici poslani prema Gradu?

O teškiman kamijonima zbog koji jin se i kuče tresedu,nimadu mira od najraniji jutarnji uri,ka i brzinama kojima se tamo vozi i da bi tribalo kamere meknit,govorija je čovik šta stoji tamo na Brižine,točnije na samome istočnomen ulazu u naše selo,di cilo vrime gredu kamijoni,a na cesti su vidljivi tragovi od isti. Naravno,triba li opet po ko zna koji put ponovit kako se na prošlomen sazivu MO-a i o ovomen problemu razglabalo,jer smo imali i jednu viječnicu koja tamo stoji i koja je na isti način-slikovito prikazala,šta oni tamo, po pitanju prometa proživljajedu,a pa do dana današnjega situacija je ista ka da i nismo reagirali,naravno,ovo opet ovde pišen,nisan tamo govorija.

Govorilo se i o pitanju sanacije tamo onega prostora di je bila željezara,šta je sa onin materijalon,takozvana „crna brda“ koja godinama stojidu na vjetrometini,tribalo bi ispitat je li i tote ima koji nedozvoljeni vrijednosti koje su na štetu našega zdravlja,stari otpad koji se tamo nalazi pada jin u dvorišta,po biljkama…,Gradonačelnik je zamolija da neka građani dostave slike otpada,a da če se on obratit Inspektoratu za zaštitu okoliša,ma čekaj malo,ovo sad ja mimo otega pišen,da građani pošaljedu slike,a zar Grad nima službe koje su za to određene,npr komunalne redare,dobacija je jedan.

Vratimo se opet malo u središte mista,javila se jedna starija gospođa i govorila o smradu koji izlazi iz Tunbina i tome kako oni od smrada ne moredu ponistre držat otvorene,a isto tako je govorila i o smradu koji se po noči more osjetit,ka nika paljevina…
Isto tako su se i drugi nadovezali pa su govorili o govniman i smradu ča isprid rive izlazidu,a Gradonačelnik je reka kako se škola triba spojit na kolektor u Novomen putu ka i još nikoliko objekat…

Samo da napomenen,za one koji su možda zaboravili,imače sad več i šesta godina da se postavija kolektor u Novomen Putu (cesta istočno od crikve),a zanimljivo je kako se ni do dana današnjega nisu spojili objekti koji su tribali,več to sve,ka i pri pedeset godin ulazi doli ispod rive u more,cilo lito od smrada ne moreš živit,a škola koja je i sad ka problem spomenuta,ka i na Mjesnomen odboru i u prošlome,ka i u ovome sazivu,liti uopče ne radi.

Za smrad koji se čuti iz Tunbina,a koji se u ovi zanji par godin intezivira ima logično objašnjenje,nako u priči sa ljudima koji su več ušli u osmo desetlječe i to posebno,da ne ispadne kako su jedan drugoga navukli da isto rečedu,govoridu, kako se prije u doba mraka oto Tunbina redovito čistilo,poslalo bi onda ljude iz fabrike koji bi ušli u sam Tunbin,otvor sa sjeverne bande štrike i čak da bi i niki mali kamijoncin uša, pa bi oni naslage od raznoga materijala,zemlju,kamenje,žalo…,čistili i na oti kamijoncin mečali,a kad se to zanji put radilo,postavljadu pitanje,a kad su velike kiše i onda kad provrije Rišič sa ton silnon vodurinon u Tunbin ulazi sve i svašta i od ti naslag u Tunbinu kanalizacija ne more normalno teč,več se zadržava i pomalo curi u more,e i zbog toga je sad prisutan oti smrad,od kojega oni doli ljudi ne moredu normalno živit,jer ima daan,a evo i sinoč se več na Mulu, kad smo odili prema banani,oti smrad čutija,a ljudi ne moredu zbog toga ni ponistre na kučan otvorit…

Bilo je pitanji i o onemu raskršču na Magistrali navr Jadranovoga igrališta,šta po tomen pitanju napravit,čula se i ideja o postavljanju kamere dok se problem ne riješi,a Gradonačelnik je reka kako je problem u rješavanju i opet je spominja Mjesni odbor,javija san se i po ovomen pitanju i reka kako je Mjesni Odbor o tomen problemu raspravlja,donila se odluka o ukidanju semafori,jer su se pokazali vrlo opasnima,(usput san spomenija i članak iz novin iz 2007 god.kad se radila cesta di je ondašnji gradonačelnik reka da su semafori najbolje rješenje,a gradonačelnik mi na to reka da se nečemo vračat u prošlost,je,ma mi zbog ti odluk iz prošlosti danas imamo velike probleme)donili smo odluku i o ulaznoizlazniman trakaman i na sjevernoj i na južnoj strani Magistrale,na sredini bi se postavila barijera,a za pješake smo predložili nathodnik,a isto tako da se za dičja kolica ili invalidska kolica…,sa rampaman osposobi sadašnji navodni podhodnik,koji je ustvari korito od potoka.

Ovo nisan tamo reka,ali ovde moran napisat,tako da se zna, jer se u javnost još prije dva miseca turnila vijest kako je međuostaliman i Mjesnomen Odboru dostavljeno nikoliko varijanti mogučih rješenji toga problema (a nije) i da je nakon usuglašavanja(bez nas,vidili ste naš prijedlog) odabrano rješenje u kojemu se ukida semaforska regulacija,na sjevernoj strani ceste predviđeno je zatvaranje ulaza i izlaza i da se aute šaljedu na denivelirani čvor,dok bi na južnoj strani ceste prema ulici Tamunič bila ulazno izlazna traka,znači moglo bi se iz pravca Kaštili skrenit prema toj ulici i iz nje desno opet uključit na Magistralu prema Splitu,još je pisalo kako bi se i sa donje i gornje strane učinila autobusna ugibališta,a za pješake koji tribadu odit priko ceste sjever-jug osiguralo bi se u vidu pješačkoga prijelaza uz pomoč semafora sa uređajem – tipkalom ili u vidu pothodnika ili nathodnika
Nakon šta je ovi prijedlog u kojemu spominjedu kako je usuglašen i sa Mjesnin Odboron objavljen u javnosti ovega lita krajen šestoga miseca,tražija san od presjednika MO-a hitnu sjednicu,jer se MO spominje u kontekstu koji ne odgovara istini,a mi zbog toga moramo reagirat i poslat na Hrvaske ceste,Grad… da MO nije donija neke od odluka koje su navedene kako su sa nama usuglašene,ali naravno,prošla su dva miseca od moga reagiranja,a presjednik MO-a ne smatra kako bi zbog toga tribalo sazvat sjednicu…

Građane je interesiralo i to do kad če ljudi šta stojidu u staromen dilu sela,takozvanomen Getu,strahovat od ulaska mora u kuče koje im se tote nalazidu,jer ovo je sramota,ljudi koji tamo stojidu,prepušteni su sami sebi,ima momenat kad ni vodu u zahodu ne moredu potegnit,jer in iz školjke izlazi vanka,na to je Gradonačelnik reka kako se pokrenila sa Mjesnin odboron i Lučkon upravom priča oko lučice koja bi se činila tamo nigdi od Tunbina pa prema Mulu,(ne zna se točna lokacija)i da bi se sagradili lukobrani koji bi zaštitili oti dijal mista od mora,ali jin je objasnija čovik koji kako je reka,se doli rodija,a isto tako če i umrit,a koji je ujedno i čovik od mora,da oto šta oni govoridu,ni lučica,ni nikakvi lukobrani neče spasit oti dijal mista od plavljenja,jer more ulazi kroz raštele koje služidu za oborinsku odvodnju.
Zanimljivo je kako je i u ovoj priči Gradonačelnik upotrebija MO,a mi smo,ka ča san več oba tome nikidan pisa,na zanjoj sjednici MO-a,samo obaviješteni,niti znamo okle dokle bi se ota lučica protizala,ni zašto je niko odlučija da jema megalomanski 420 vezov,parkiralište za aute vlasnika od ti brodic, itd.itd.,ali smo rekli da nan se dostavi idejni projekat kojega čemo proučit,a u cilu priču uključit i stanovnike našega mista.

Inače,šta se tiče plavljenja starega dila našega sela,na veliko se govorilo i u prošlomen sazivu MO-a,a iskorištivši situaciju,odma na početku rada novoga saziva pridložija san,a MO na drugoj sjednici donija odluku,sa sedan viječnika za,dva protiv,kako upravo ovi dijal obale mora bit prioritet i ujedno prva faza uređenja obale-rive,a ne ka šta je“ niko“ donija odluku,da to bude uređenje sasvin nove plaže od Sokolane pa nigdi do vrtiča…

I stanovnici Jerčićeve ulice su se javili za rič,ne znate koja je to ulica,ona ispod Konzuma pa prema zapadu,e tot je šta se tiče parkiranja jedan veliki haos,ljudi govoridu kako su pješaci u toj ulici u velikoj opasnosti jer moradu ič po sredini ceste,jerbo su oba korniža ča su predviđena za pješake,zatrpana parkiraniman autan,čak je jedan od govornika šta u toj ulici stoji reka,da bi tribalo meknit znak zabrane prolaska za dičja kolica,zašto,a zato jerbo se koliciman zbog zakrčenosti mora prolazit po sri sride ceste,šta je velika opasnost,doletit če koja auta i dogodit če se tragedija i još je bilo kako bi zbog brzine u toj ulici tribalo i ležeče policajce meknit,a pa je Gradonačelnik reka da bi ovde triba Mjesni Odbor reagirat i učinit sa stanovniciman ove ulice sastanak,a pa san i na ovo mora reagirat,reka san i oviman iz ulice i Gradonačelniku kako je MO več reagira,donija odluku večinon od šest glasov kako bi se tribali nač sa stanovniciman ove ulice i razgovarat,o mogučemu rješenju,jer u ovoj ulici jedan od korniži triba bit oslobođen,da pješaci imadu di odit i još san apelira na one iz MO-a koji su bili protiv takvoga pristupa-razgovora sa stanovniciman našega mista,da prominedu svoje stajalište o takvomen načinu komunikacije.
Nikoliko daan prije ovega sastanka u kinu,jedna žena me pitala da je li se more šta učinit po pitanju,baš ote Jerčićeve ulice,kako mi je rekla,ona stoji u zgradi di je Konzum i svome ditetu koji ide u školu, rekla je da ide Kaštelanskon ceston,govori kako je straj da joj dite ide Jerčićevon ulicon,jer bi moralo odit sredinon,ma zamisli sad ovu situaciju,zamisto da dica gredu Jerčićevon koja bi tribala bit sigurnija,od one Kaštelanske ceste di aute kamijoni i šleperi“ letidu“,roditeljima je sigurnije dicu poslat oton kaštelanskon ceston.

Pa je bilo pitanji i o otvaranju Kajinoga briga za promet i inače prometa u našemu selu,na što je Gradonačelnik reka kako je MO dobija na uvid novu studiju prometa pa da se kroz to razmotre prijedlozi.
Je,dobili smo napokon otu študiju koju čemo razmotrit i o kojoj čemo razglabat na sljedečoj (kad bude)sjednici,a zanimljivo je kako smo odluku o studiji prometa donili u prošlomen sazivu MO-a jema biče i četiri godine i opet ponovili u ovome sazivu,naravno,ja san i da se po ovomen pitanju pitadu građani našega sela,ali…

Pa je bila rič i o dičjemu toboganu u parku koji je,kako je zabrinuti roditelj reka,vrlo opasan za dicu,jer dok se na njega penjedu postoji velika opasnost da dite propadne i slomi se,(več bilo)a ja san oba tomen,kako je tobogan opasan,odma o tomen pisa i eto ga još nakvi ka i prvoga dana,bez ikakvi preinak…

Bilo je i pitanje zašto se nisu mekle raštele priko ceste na Gospinomen put,jerbo kad pada kiša,onda ceston tečedu potoci vode i sve do magistrale zna stine i žalo donit,a odgovor je bija da onda cijevi od oti kanali nemadu di spojit,ma čekaj malo nimadu di spojit otu odvodnju,a doli sa sjeverne strane magistrale je početak od Tunbina koji i tako za vrime veliki kiiš,a vrenje Rišiča neču ni spominjat,bude pun vode,i doli se,iako se podhodnikon zove, ne more prolazit,a pa još jedna cijev koja bi skupila vodu sa Gospinoga puta,ništa ne znači,govorilo se i o ulegnuču asvalta…

Pa je bilo pitanje i o organiziranomen prijevozu za područje Sela,iako ovu problematiku rješaje škola-ravnatelj-ica,viječe roditelji,školski odbor i županija koja je osnivač Osnovni školi u Kaštiliman,Gradonačelnik je reka da more eto,spojit roditelje sa ravnateljicon pa da vididu šta se da napravit…

Bilo je riči i o Gimnastičkomen klubu koji ima več niko vrime nije u školskoj dvorani,več u nikoj prašnjavoj koja nije adekvatna za dičicu koja tu vježbadu,Gradonačelnik je reka da če vidit šta se da napravit…
Bilo je pitanje i o širenju groblja,pa je Gradonačelnik reka da su sa državon u pregovoriman,jer je zemljište di se misli širit u njiovomen vlasništvu,kad če to bit,nada se možda tamo kroz dvi godine…

Pa se moga čut i problem ljudi šta stojidu na području oko Jadranovoga igrališta,jer kako su se zbog falinke,imena ulic nanovo minjale,kako su rekli,dogodilo da u kuči svaki zna jemat drugu adresu,jedna gospođa je rekla kako imadu problem,jer je ni hitna, koja je morala doč po nju,ni priko Gugl mapsa nije mogla pronač,a problem je veliki,jer niko nezna ko bi po ovomen pitanju triba oti nered dovest u red…

I pri samome kraju javija se i Željan,reka je kako ljudi nisu bili na kvalitetan način obaviješteni šta se ovoga skupa tiče,pa je Gradonačelnik reka da jesu priko portala,a onda se Željan izjasnija o tomen portalu na način koji se Gradonačelniku nije svidija i reka Željanu, da nečemo sad ovde političku promiđbu činit i tako priuzeja mikrofon,a Željan je još tija reč kako je od ove godine u Kaštiliman počelo participativno buđetiranje u kojemu građanke i građani Kaštili za male komunalne akcije uređenja objekta od komunalne infrastrukture moredu dat svoje prijedloge,jer MO nema nikakvoga načina kako sa mištaniman komunicirat,a to su nan i ljudi na ovomen skupu rekli,predložili smo još u prvomen sazivu MO-a,ka i u ovomen novomen, postavljanje oglasne ploče doli na rivu di čemo naviknit stanovnike na novosti koje tote moredu pročitat,di če se vidit naše odluke, kako i koliko radimo ili ne radimo,kutiju u koju če se moč uvaljivat prijedloge,kudit nas i falit nas…

Jer šta se pokazalo,sutradan se vidilo kako dobar dijal ljudi nije zna da če se u kinu to događat,pričamo nas par jutro kasnije na šentadan oba tomen šta je sinoč bilo i dolazi još jedan,sta je sa strane,gleda u čudu i pita nas da o čemu mi to govorimo,a mi gledamo njega je li to jedna od njegovi zajebancij,ma ne stvarno o čemu Vi to,a oli ti nisi (nazvačemo ga Stanko)sinoč bija u kinu kad je Gradonačelnik doša,ma koji Gradonačelnik,mene ste našli,e sad je on mislija da mi njega zajebajemo,a bija je Gradonačelnik i moga si mu postavit pitanje,gleda on okolo,ginga glavon,ovde u nas je odma na prvu da ne viruješ nikome,ali vidija je i on da mu i oni najstariji govoridu da je,a on ajmee,pa kako ja to nisan zna,ajme pa zašto niste plakate po selu zalipili,to je ka bilo upučeno meni,a nismo mi organizirali,več Gradonačelnik,asti ča mi je krivo di nisan bija i to je stvarno zanimljivo,em šta je non stop na mobitelu,gleda novitade,a i po štekatiman i na rivu je redovit i nije zna,ali nije jedini,još je bilo takvi,da su čuli kako je u kinu bija skup i da kako se o tomen nije baš znalo,ali se pokazalo da se ljudiman svidila ovakva vrst komunikacije i govoridu da bi MO triba bar jedan put misečno ovakve susrete organizirat,naravno,bez Gradonačelnika,kojega bi po potribi zvali.

Ok i ja se slažen,možda ne jedan put misečno,ali ja san oduvik bija za to da se stanovnike našega sela uključi u rješavanje problema,jer za koga če se nešto ča se bude u naše selo radit,več za nas koji u tomen selu stojimo,ali kako san vidija u MO-u kod pojedinac ima otpora za takvi način rada,možda nakon ovoga progledadu i prominedu mišljenje.

I na samomen kraju triba napomenit kako je Gradonačelnik Ivanović reka da če se napokon krenit sa uređenjen kina,energetskom obnovom…,nisan tija reagirat,pa reč kako se sa uređenjen kina ima več nikoliko godin tribalo započet,a nije,ali eto,nadan se da če se napokon i to dogodit.

Komentiraj