Google
469

Šta ti je priroda

Datum:June 23, 2019 12:14 am
Comments
Komentiraj

Da je priroda svemoguča to znamo,ali se uvik potrudi da nas sa ničin novin iznenadi.
Evo npr. sa ovon bojon vode u Modromen jezeru,ča pari ka da je koko razmutija modru galicu.

035a

047

Ispeci pa reci:

Komentiraj