Google
526

E i onda smo mi grad,klap II put

Datum:May 17, 2020 4:14 pm
Comments
Komentiraj

Več san o ovomen pisa tamo 2017 godine,a evo do današnjega dana ništa se nije prominilo,niti posli nego ča san problem iznija na Mjesnomen Odboru,a isto tako ni nakon ča je jema tamo u deseti jedanajesti,misec predstavnik tamošnji stanari na jednoj od sjednic MO-a iznija problem i dalje sve stoji ka da niko o problemu nije ni govorija.
Evo Van slike pa se sami uvjerite kako izgleda kaletica usrid sela koja se nalazi tamo u Varošu,a spaja Trpimirovu i Petrinu ulicu,
ipak slika govori više od iljadu besid koje bi ja sad ovde o tomen moga napisat,ali to sve ču sublimirat u samo jednu jedinu rič,SRAMOTA.
Uz ovu travu ča čete vidit na slikaman pod u ulici je pun rup,koje su oton travon pokrivene i samo je pitanje vrimena kad če koko šundrat nogu,a iz grada je onda bija odgovor da triba vidit kakve su instalacije ispod otega popucaloga betona,pitat VIK, pa da če onda krenit sa radoviman?
Iz Nevijorka bi do sad odgovor bija doša.
Možda i trava ulazi u ingerenciju Vodovoda i kanalizacije?

IMG_5228

IMG_5230

IMG_5231

A evo texta ča san ga o tomen pisa 2017 godine
E i onda smo mi grad ?
Postavio:adminDatum:July 29, 2017 7:40 pm

Kad san jednomen nikidan kaživa ove slike travon pokrivene ulice, nije mi virova da je to usri sride sela,točnije u Varošu.
I bilo mi je čudno kako je ovo ovako zapušteno pa san iša malo čeprkat, zašto o ovoj ulici-putu ča kroz nju moreš doč od Trpimirove do Petrine niko ne vodi računa? I ča je ispalo,od nji par ča san ji kontaktira,ka da su se dogovorili,jerbo jin je osnova bila pitanje meni,a jeli ta ulica jema svoj naziv? a nima,eto vidiš,znači da je to sigurno privatno,a ne javno,oli ti ga gradsko i zato se to ne kosi,niti mete,a ka ča morete vidit na slikan niti betonira,jerbo je oti put-ulica ili ča li je več, cila gobava i na rupe. E i onda opet malo gren čeprkat i dođen do podatka da se to vodi ka javno dobro, pod imenon prolaz, pod brojen 192. I ča sad? A ništa. Nikidan je i jedna strankinja slikavala “ovo”,a nadajmo se da neče osvanit u kojemu žurnalu sa naslovon,ovako izgledadu ulice u malomen turističkomen selu Sučurcu.

029

034

041

048

053

073

102

106

Ispeci pa reci:

Komentiraj