Google
745

Je li kanalizacija u Getu učinjena kako triba?

Datum:November 17, 2019 9:10 pm
Comments
Komentiraj

Nikidan kad se nakon poplavljivanja Geta počelo povlačit more i šahte od kanalizacije ostale na suvo,ispod poklopci je počelo “kuvat” nakon čega je sadržaj iz oti šahti od kanalizacije počeja izlazit vanka,a kraj mene je bija jedan koji tote stoji i koji je zva jednoga iz opčine(nečemo sad reč koga) i objašnjaje mu ovu situaciju,a ovi njemu iz opčine govori o šahtama za oborinsku vodu,a ovi njemu da ne govori o tomen,nego o kanalizaciji,a ovi sa druge bande opet o oborinskoj…

A pri nikoliko godin baš na ovomen području izvodili su se radovi za odilit oborinsku i kanalizaciju odvodnju di se kanalizacija sprovela u EKO sustav pa sad malo čudi ova pojava “kuvanja” iz šahte od kanalizacije,samin tin šta je nikiman i kroza sifone ulazilo more,a to je, pošto je kanalizacija odiljena,prilično čudno,pa se postavlja pitanje zašto se ovo dogodilo,a ovi šta tote stojidu mislidu da je zbog ovi pojav,niko možda čako kad su se činili radovi ništo falija,jer je isto tako pri koji tridesetak dan kad se tote zaštopala kanalizacija,sadržaj iz kanalizacije izlazija kroza raštele za oborinsku odvodnju,neka su odvojeni,pa bi bilo dobro da struka izače na teren i vidi šta se tote događa.

IMG_8166

Komentiraj