Google
502

Kakve veze imadu Kaštila sa otin šta je Split treči u Evropi po skupoči nekretnin?

Datum:March 30, 2021 11:25 pm
Comments
Komentiraj

Jema nikoliko daan da je na svitlo dana izaša podatak kako su nekretnine u gradu Splitu treče po skupoči u Evropi,na prvomen mistu je Moskva,drugomen Pariz.
Bome,jemamo se sa čin pofalit,e, a sad kakve veze jemadu Kaštila sa oton skupočon nekretnin u gradu Splitu,a imadu i te kako imadu,naši Kaštelanski političari več par godin se falidu kako u Kaštila sve više dolazidu mlade obitelji i još znadu nadodat,kako je tomu razlog šta su Kaštila pripoznata ka destinacija za ugodno življenje.Sve veči priliv ljudi koji dolazidu stat u Kaštila je zbog toga šta su Kaštila na desetak minuti od Splita,a nekretnine mašo jeftinije.
Ali naravno,u ovoj predizbornoj kanpanji šta nan slijedi opet čemo slušat kako su Kaštila prepoznata ka ugodna za življenje,a to šta uopče nismo,a pogotovo u budučnosti nečemo bit spremni,za prihvatit veliki priliv novih stanovnika,nije bitno.

Komentiraj