Google
294

Ostavite djevojčicu na miru i ne badajte ništa

Datum:January 3, 2021 10:30 pm
Comments
Komentiraj

Sičate se nikidan kako san pisa kako ona skulptura od djevojčice doli na bananu više nije na “silosu” (jeli zbog bure ili kojega junačine) i kako se u selu proširila informacija kako je niko pokupija i ranija,e a ja još uvik neznan ko je oti,ali je zato do mene sad došla druga informacija,a ta je da u Vlastitomen ili kako li se več zove oti graski pogon,mislidu skulpturu djevojčice najpri sredit-čak opiturat,pa je onda vratit nazad,e pa sad koliko je ota informacija točna neznan,ali znan da niko nikakvu intervenciju na otoj skulpturi nesmi činit,jerbo je ona ka taka kakva je,autorsko djelo,a šta niko biče misli da autori nisu jemali pituru za otu skulpturu opiturat.

Neznan ča trenutno ko misli i je li komen šta se tiče ove djevojčice ništo čudno pada na pamet,ali neka zna,pa ma ko on bija, da če se događanja okolo skulpture djevojčice budno pratiti i čekat kad če se u izvornomen obliku,onako ruzinava vratit onamo di i pripada.
A sad amo nagađat zašto autori djevojčice otu skulpturu nisu opiturali,a ne triba puno nagađat,dosta je vidit sve one stvari od gvožđa ča se nalazidu blizu mora kako nakon nikoga vrimena,onako sa komadiman ispucale piture, kroz čije pukotine curi ruzina, izgledadu?
A sad evo doli malo texta iz 2016. godine kad san pisa, šta se sve zbivalo okolo te skulpture u prošlosti i objašnjenje,za one koji ne znaju,šta ta skulptura prestavlja.

naslov
I to je sad to

Postavio:admin Datum:December 17,2016 9:10

Odma na početku ču objasnit šta ova djevojčica predstavlja,jerbo san kroza priču vidija da puno nji i nezna ko je ovu skulpturu napravija šta predstavlja i zašto je Sučurcu poklonjena.

048

Djevojčica je umjetničko djelo i rad kiparske kolonije tj. Roberta Jozića i Filipa Tadina kojega su poklonili Gradu, odnosno Sučurcu. Simbolizira našu mladost i borbu eko aktivista za čisti okoliš, potporu našima sumještanima i svima onima koji su doprinili u donošenju odluke o zabrani suspaljivanja opasnoga otpada, ka i otporu protiv prenamjene cimentar u suspalionicu smeča i opasnoga otpada (uglavnom euRopskog).

Skulptura je postavljena u lito 2013., a zbog “oštečenja” izazvanoga velikin vitron odnesena u jesen 2014. Od tada pa do početka 2016 .trajala je borba za njen povratak.Kontaktiralo se sa autorima je li oni imadu kakvoga saznanja, zašto je djevojčica maknuta i oni su rekli da su im iz grada rekli kako je odnešena jer ju je slomija vitar,posli čega su oni napravili novu, istu takvu samo čvršću.

Grad ju je potom skoro godinu dan drža u podrumu muzeja i tribale su brojne prepiske (pismene i usmene) kako bi se uspilo u namjeri da je odgovorni vratidu na staro misto. Međutim, autorsko djelo je uključivalo skulpturu djevojčice uz natpis”Djeca su najveće blago” ? Slučajno ili ne vračeni stupi-cijevi-silosi koji su sada primišteni na drugo misto i navučeni inkarton, nemadu na sebi izvorni natpis bez kojega ova skulptura po ideji umjetnika nije konpletna, tako da je bitno narušena izvorna ideja i autorovo djelo ali i krajnja poruka.

Ono šta je grad bija dužan napraviti,učinili smo na kraju mi, kao članovi udruge KEKS (Krizni eko Kaštelanski stožer).Sa ovin natpison smo vratili djevojčicu u život na pouku našoj dici, ali i starijima koji kraj nje svakodnevno prolazidu,skulptura koja je u selu zaživila ka malo šta, prihvačena bez ikakvi peceti iako puno nji nije ni znalo za njezinu priču,pa mirita da se zna ”šta je pisac sa ovin tija reč”.

049

Komentiraj