Google
601

Ovo kako na Sokolanu još nije meklo priobučivalicu opet je niko potegnija priču oba tomen je li Sokolana plaža ili nije plaža

Datum:June 27, 2021 6:00 pm
Comments
Komentiraj

Pa je onda niko reka da se siča kako je na jednoj sjednici od Gradskoga viječa i sam Gradonačelnik reka da Sokolana nije plaža.
A zanimljivo,od nas par ča nas je tote bilo,samo on zna da je Gradonačelnik oto reka,a kad san ga pita kad je to bilo,e on nezna,ali zna (sad se več malo koleba u tomen znanju) da je reka.
A dobro,naravno sad se odma ide u potragu za ton izjavon i dolazin do informacije kako je to ipak rečeno,ali sad ovi šta mi je da informaciju ne zna di je rečeno i ko je reka,a pa onda suzuješ krug oni koji bi to mogli znat i dolazin do informacije kako je to rečeno na šesnajestoj sjednici Gradskoga viječa u prošlomen sazivu kad je viječnik Kuzmanič pita zašto se na Sokolani ne uzimadu uzorci mora,pa je Gradonačelnik za govornicon međuostalin reka kako su mu pročelnici šapnuli, navodno Sokolana nikad nije ni imala status plaže…

A sad ču se vratit tamo u četvrti misec 2019 godine kad san napisa text,
Šta se to događa doli okolo Sokolane? Ako Vas interesira cili text upišite oti naslov,a ja ču sad iz njega izvuč neke segmente o Sokolani ka plaži.

Citati iz texta:
– Evo je ovi dan u selu opet tema naša „Sokolana“,ali odma na početku čemo o tomen kako joj to nije pravo ime,jerbo se oti prostor ispod i zapadno od Peci od prastari dan zva Sustipan-po Benediktinskoj crkvici posvečenoj svetomen Stipanu iz X stolječa

a ma čekaj malo po otoj novoj verzji sad bi lučica i punpa tribali bit vamo di je do sad bila plaža,govorin ja njemu,to nikad nije bila plaža, govori on meni,ma kako nije bila plaža,tamo na Gojaču su odili stari ljudi i mazali se sa muljen jerbo su virovali da je oto ljekovito,a Sokolana je kroza povijest našega mista bila plaža o kojoj se na daleko govorilo (šta ču u nastavku i pokazat),tako da me ovo njegovo negiranje Sokolane ka plaže baš iznenadilo,ali ne bija ja lin pa san iša u „opčinu“ za vidit ča se to dogodilo pa je, ka ča je ovi reka Sokolana izgubila status plaže.

Najpri san iša tamo u Upravni odjel za prostorno uređenje… di su Generalni planovi,tamo me iz jedne kancelarije uputilo na njiovoga pročelnika i čovik je bija baš susretljiv,ali do odgovora je li Sokolana plaža ili nije, nismo uspili doč,pa me onda pročelnik odveja u jednu sobu i reka ovemu ča je sidija za stolon da pogleda u detaljni plan,ča se more vidit za to područje,ok,vidija san sve i kad je oto područje na ekranu priklapa i kad nije priklapa,ali i dalje ostaje nepoznanica,ko mi to more uopče reč je li Sokolana plaža ili nije?

Pa su mi onda rekli da bi bilo dobro da iden vidit u Upravni odjel za Imovinsko pravne,dobar dan,dobar dan,molim Vas je li mi morete reč je li Sokolana plaža ili nije plaža,zatečeni pitanjen dobijen odgovor,je li plaža,to pripada pomorskomen dobru,a i sve je promjenjivo i plaža je dok ne dođe nešto drugo i još su dodali imamo zakon i sve je u skladu sa zakonom,a ma čekajte malo,ali u slučaju te moguče promjene Sučurac bi osta bez plaže,a ka jemamo ji puno,a recite Vi meni ko mi u ovoj zgradi more reč ili dat na pismeno je li Sokolana plaža ili nije plaža,sliježedu rameniman,ne znadu mi reč.

Ali ajmo mi sad na onu priču koju neko uporno ponavlja kako na otomen doli području nikad nije bila plaža.Idemo malo tamo,nečemo daleko, do stari Rimljani koji su u doba Salone i Dioklecijana na Sustipnu učinili tamo nike kuče za litovanja,a zvali su ji „VILE RUSTIKE“,a otkriveno ji je šest.
Pa onda u vrime Austrougarske 1903 godine u posjetu Opčini Sučurac dolazidu arhitekti sa Bečkoga carskoga dvora koji su snimali teren Sustipna-Sokolane,jer je namjera Hasburškoga dvora bila tote sagradit hotele za odmor i litovanje carske obitelji,a odustali su jerbo dovde još nije došla ferata,a i krenija je Prvi rat,a oti oteli su kasnije izgrađeni u Opatiji.
Nakon otega Prvega rata,ondašnja nenarodna vlast na Sokolani gradi velebnu zgradu za društveni i kulturni život sela,a prostor dobiva i sadržaje modernoga kupališta,štranpuline,kabine,šetnice…
Trideseti godin u litnje vrime na području Sokolane dogodija se i veeliki skup mladi koji njegujedu sport, kulturu,plivanje…na koji je došlo oko par iljad mladoga svita sa prostora koji danas zovemo sridnja i jugoistočna Evropa,a koga interesira u arhivu muzeja „Podvorje“tribali bi bit plakati iz tega vrimena.
A isto tako smo u to vrime bili zanimljivi i Česiman koji su u Sučurac (dolazili nji okolo 300) sve do Ruske invazije-1968g.

I najnovije u četvrti misec ove godine(2019) u Kaštelanskomen Sužbenomen glasniku more se vidit kako se doli na Sokolanu dajedu koncesijska odobrenja za izdavanje suncobrani i ležaljki.

Toliko o tomen kako Sokolana nikad nije bila plaža.

– I sad selo govori, ljudi,oni koji držidu do tradicije,a i svi ostali,koji nemadu druge alternative i kupadu se na Sustipanu-Sokolani,a di bi tribali u buduče to sam Bog zna,a more bit da osin Njega znadu i oni koji guradu ovi projekat,je,je i Jugovinil su pojedinci isto tako nekritički ugasili i ča je tribalo i ča nije tribalo i otin potezon je nestalo jednu tri ipo iljade radni misti i sad kad je u Sučurcu krenilo sa turizmon,a Sokolana postala glavna plaža,opet bi se tribala povijest ponovit?Pa je li ovo misto baš toliko prokleto,pitadu se?
Pa dalje nastavljadu,da dok se oni koji nan krojidu zanji desetlječi sudbinu moredu kupat u moderniman „kopanjan“ i iza brda i ispod brda,nama u dotu ostavljadu punpu,vezove i kupanje u maštiliman sa tri uva?…

038

Komentiraj