Google
319

Pa dokad? Šta je mašo,mašo je!

Datum:November 21, 2022 10:20 pm
Comments
Komentiraj

Ima godinu i ništo daan da su gradske službe dovele u red oni nered šta su ga,neznan kako ji nazvat,učinili na onomen potezu kad se ide iz pravca groblja prema Kavi,bilo je tote svakakvoga “blaga”kojega su pojedinci tote ostavili,ka ono evo san se ja riješija,a sad neka se koko drugi misli oba otome mome smeču.

Nikidan me jedan fermaje,pa smo se nako iz aute u auto razgovarali i govori mi on da neka gren vidit na onu bandu di su uz Kavu otvorili onu cestu koja je služila ka obilazak dokle su se odvijali radovi na cesti šta ide prema groblju,e i ima san šta vidit,opet jarpe od raznoga otpadnoga materijala-smeča,a pa jeli ovo mašo,a baš je lipo bilo uredno nakon ča se ko zna koliko kamijoni svakakvoga smeča sa ti prostori odnilo ča,e i sad se ono ka pitaš,a ča napravit pa da se ovo više ne događa,ka prvo,zatvorit ovu cestu iz pravca Kave,zašto zatvorit,baš je lipo vako da moreš sa oba kraja se uzgor penjat,je lipo je,ali triba zatvorit,jerbo su pojedinci to iskoristili za ostavljat svoje smeče,pa triba njima zafalit oto zatvaranje,e a kad se oti prolaz iz pravca istoka zatvori,vamo iz pravca zapada,kad se ide put istoka prema ovoj šumi,e tamo na put triba meknit ranpu,a ključ moredu dobit oni šta tamo jemadu zemlje koje obrađijedu ili oni šta če je obrađivat,vatrogasci…,ne one visinske ranpe,da ne moredu kamijoncini,oli konbiji proč,jerbo se odispod more provuč oni minijaturni nazovimo konbi-tipa kedi,moredu smeče u porta paku od obične aute jemat,a moredu za autu i prikolicu zakačit…znači ranpu,onu vulgaris,jerbo kamera koja je predviđena kraj groblja sama neče bit dovoljna za ovo nereda zaustavit,baš zbog toga jerbo ko zna šta ko jema u portapaku,konbiju,kediju…

A jesmoo,ništa smo,eto šta smo.
SRAMOTA!

Komentiraj